VALDÍKOV


    Samostnou obcí se stal roku 1901, do té doby byl spojen s Hostákovem.
     Na přelomu 19. a 20. st. byly ve Valdíkově  4 dvory (dvořáci), 1 čtvrtláník, chalupníci a panská myslivna. R. 1556 byli zde 3 láníci a dvůrj, jehož polnosti byli v majetku přespolních držitelů a to z Vladislavi, Třebíče, Trnavy, Koněšína, Budišova a Smrku. R 1678 žili ve Valdíkově 4 dvořáci, kteří vlastnili nestejný díl polí, v roce 1748 měli již všichni dvořáci - svobodníci (Syrový, Dvořák, Brunda a Vrabec) stejně po 102 měrách.
    Farností patří do Vladislavi, přiškolen byl do Hostákova. Část zvaná Doubrava patřila farou i školou do Budišova.
    U Valdíkova jsou největší rybníky bývalého třebického panství.
    O zaniklé osadě Doubrava zápisy dostvědčují, že patřila k tasovskému zboží. R. 1353 Vznata z Tasova zapsal své ženě Anně na hradě a zboží v Tasově  na Hrudě a Dúbravě 50 kop věna, které roku 1366 Buněk z Mostic prodal Tasovi z Tasova - půl hradu, 2 lány, 2 čtvrti, rybníky s loukami a s hřebčinci, po 1 lánu v Rudě a Dúbravě za 50 kop.

obec Valdíkov - oficiální stránky obce

zpět obce
domů