wz
VLADISLAV

    Městečko bylo tvořeno jedinou ulicí, která se u kostela rozšiřuje v náměstí, na němž byla vedle kostela postavena škola. Pod Vladislaví byla na řece továrna na umělá hnojiva a klih, původně byla prádelnou a potom továrnou na čokoládu. I když byla Vladislav povýšena na městečko již r. 1548, nebyly zde žádné cechy a řemeslníci se zapisovali jako členové dotyčných cechů v Třebíči nebo Budišově, případně v Mohelně.
    Od r. 1548 má stříbrné razítko s nápisem "Peciet miesteczka Wladislawi" se znakem vrše. Konaly se zde 4 výroční trhy.
Vladislav 1901
    Vladislav patří mezi první statky, které náležely třebickému klášteru. Stará pověst vypravuje, že se původně obec jmenovala jinak, jméno Vladislav pak obdržela podle krále, který se měl ve zdejší hospodě narodit.
    R. 1556 byli ve Vladislavi jen 3 láníci, mezi nimi sládek a dvořák, dále pak ještě 37 usedlých obyvatel s pozemky. R. 1870 žilo v městečku 619 občanů, r. 1890 již 650 obyvatel.
Vladislav 1901 - hostinec
   Kostel Nejsv. Trojice má štíhlou věž, ve které visely tři zvony, největší z nich byl r. 1636 pořízený nákladem hr. Rudolfa z Valdštejna "ke cti a chvále nejsvětější a nerozdílné Trojice", prostřední pochází z r. 1836 a nejmenší z nich byl z r. 1699. Fara je prastará, založena třebíčskými benediktiny.
   R. 1613 Kateřina z Valdštjna udělila městečku Vladislavi právo patronátní pro evangelický kostel. Po jejich vypuzení byla fara již r. 1636 obsazena kateolickým knězem. V r. 1671 byla výslovně uvedena mezi  farami podřízenými třebíčskému děkanátu.  R. 1727 (od tohoto roku se píší i samostatné matriky pro vladislavskou farnost) bylo založeno místní kaplanství v městečku Vladislavi a r. 1728 byl ustanoven za prvního kaplana Antonín Sláma.
Vladislav 1910
     Škola byla ve Vladislavi již roku 1674, ovšem teprve s obnovení duchovní správy byla řádně obnovena škola. Až do r. 1788 se vyučovalo v domě č. 5, kdy byla postavena školní budova přispěním třebičského panství a náboženského fondu.  Škola byla pro Vladislav, Smrk a Hostákov. R. 1835 navštěvovalo školu 120 dětí, r. 1857 již 137 dětí, r. 1894 až 197 dětí. Na přelomu 19. a 20. stol. byla škola trojtřídní.


Vladislav oficiální stránky městečka
smírčí kříž