HOSTÁKOV

   

    R. 1870 bylo v obci 30 domů a 240 obyvatel, r. 1890 již 370 obyvatel.
    Obec je přifařeno do Vladislavi, dříve tam byla i přiškolena. R. 1876 byla postavena jednotřídní škola na kraji vesnice při cestě do Třebíče, ve které se začalo vyučovat  od r. 1877. Přiškolen sem byl následně i Valdíkov. Školu navštevovalo kolem 50 dětí.
    Hostákov patří k prvním statkům kláštera třebíčského. Ten jej však již v 15. stol. zastavil světským majitelům, kteří ves pak dlouhá léta drželi a psali se po ní. Již r. 1406 se uvádí mezi rukojmími za Ctibora z Volfeřic Ondřej z Hostákova.  Rod vladyk z Hostákova sídlil na hostákovské tvrzi, která dávno zanikla. Později se psal podle zaniklé osady Arklebice a to buď "z Arklebic a Hostákova" nebo "Hostákovský z Arklebic" a držel statky i jinde na Moravě, např. r. 1510 Jan Hostákovský z Arklebic na Ratibořicích.
    Dnes je Hostákov místní částí městečka Vladislavi.

Hostákovská tvrz - stránky s odkazem na místní historické sídlo

zpět na obce
domů