NÁRAMEČ


    Jinak též Naramice, Narametsch, Naramce - jméno vzniklo z osobního jména Náramek.
    Když brněnský kníže Oldřich a jeho brartr Litolt založili v roce 1101 v Třebíči benediktinský klášter Nanebevzetí P. Marie, nezapomněli ho hmotně zabezpečit a darovali mu  roku 1104 obrovský majetek v podobě bohatých statků, mezi nimi i Nárameč, Rapotice a Čučice. Roku 1349 se píší podle Náramče bratři Mikuláš a Přísek z Náramče, roku 1370 je jako majitel uváděn Mikuláš z Trmačova, který ji roku 1373 prodává Buškovi z Náramče, který je zmiňován ještě v roce 1407 a který zNárameč 1911de v letech nechal vystavět 1373-1379 tvrz, jejíž hranolovitá věž se dochovala v obci dodnes. Dále se dle Náramče psali roku 1418 Mikuláš, roku 1436 Ješek a 1446-64 Mikeš z Náramče. Potom držel ves Jan Konšelský z Pulic a po jeho smrti ji i s tvrzí  prodali poručníci jeho sirotků roku 1480 za 1200 zl. Tomáši z Kojičína a ten opět dále prodal roku 1490 statek Mrakšovi, Janovi a Petrovi bratřím vladykům Mrakšům z Noskova, čímž se připojila k budišovskému panství, kam patřila do zrušení tvz. patrimoniální správy.

    

oficiální stránky obce Nárameč
soukromé stránky věnované obci Nárameč

zpět na obce
domů