ČUČICE

    Jinak Cucitz, Czuczitz, možná i Tuschssici.
    První zmínky o obci lze možná dadovat již do roku 1104, kdy stejně jako Rapotice a Nárameč spadaly pod třebičský benediktinský klášter Nanebevzetí P. Marie. Klášeru mimo jiné patřily Čučice s vinicí. Ovšem tehdejší název Tuschissici by mohl náležet i Tetčicím u Ivančic.
Další zmínku o Čučicích nacházíme v roce 1496, kdy je spolu s Ivančicemi, Rouchovany, Litobratřicemi, Ketkovicemi a Rapoticemi Vilém z Pernštejna postouli Jindřichovi z Lipé, čímž se v podstatě připojily k moravsko-krumlovskému panství. Jeho potomci, zejména však Pertrolt Bohobud z Lipé renesanční přestavbou moravsko-krumlovského zámku a držením výstavného dvora panství nejdříve zadlužil, následně pak konfiskacemi zcela pozbyl.   Ferdinand II.  panství spolu s Čučicemi, Rapoticemi, Alexovicemi a dalšími roku 1625 prodal Gundakarovi z Liechtenštejna. S rodem Liechtenštejnů je pak panství spojeno až do roku 1912, kdy bylo prodáno Ferdinadu hraběti Kinskému a roku 1922 Rudolfu Kinskému.
    V samotných Čučicích byla 15. a 16. stol. fara, která zanikla a byla obnovena roku 1675. V obci se nachází kostel sv. Jakuba Většího. Má snad středověké jádro a roku 1707 údajně vyhořel. Nicméně roku 1748 byla zbudována loď i věž a sjednoceny fasády. Nad hlavním oltářem je zavěšený obraz patrona kostela sv. Jakuba Většího, v lodi se dále nachází dvojice protějškových otrářů z r. 1825 s obrazy sv. Jana Nepomuckého a Zvěstování Panny Marie, dále závěsný obraz sv. Rodiny. Mešní kalich je datován roku 1518, ale konce 19. stol. byl upraven, přidáno víko. Další bohatě tepaný mešní kalich pochází z počátku 18. stol. Ve věži je zavěšen zvon s reliéfem Krista na kříži, který ulil roku 1581 Adam z Velkého Meziříčí. Druhý zvon je neznámého původu a v Čučících byl zavěšen až po roce 1945. Je na něm reliéf Malé Kalvárie, ulil ho Jan Jiří Begl ve Znojmě roku 1713.
Z dalších památek se nachází u kostela klasicistní kříž z 1. čtvrtiny 19. stol.

Čučice

Pohled na Čučice s kostelem, hřbitovem a vpravo bílou budovou fary

důl Josefdůl JosefDvě bývalá důlní díla - doly na tuhu v katastru obce


oficiální stránky obce - za pozornost stojí především fotografie obce, včetně spousty historických

zpět na obce
domů