LIPNÍK

     Jiné názvy Lipnik., Lipník u Hrotovic, pojmenenování vzniklo podle lipových lesů, které v okolí byly ve velké míře.
    V  letech 1238-39 se uvádí  Ctibor z Lipníka. Lipník tehdy zřejmě tvořil samostatný statek  s tvrzí, která byla naposledy doložena v roce 1535 a zanikla beze stop. Za  Ctibora z Lipníka se již v roce 1238 datuje v Lipníku farní kostel. R. V pol. 14. stol. vlastnili většinu statku vladykové z Račic.  V roce 1407 přešel majetek z vlastnictví Jana z Lipníka do rukou Michka ze Lhoty. Roku 1480 pLipník u Hrotovic náves roku 1900atřil Jeniku z Olbramovic, v roce 1535 jej prodala Ludmila z Olbramovic se svým manželem Janem Hořickým z Hořic, spolu s  Lhotou, Klučovem a Štěpánovicemi, Václavu Chroustenskému z Malovar, čímž se připojil k myslibořickému panství, do jehož vlastnictví patřil až do roku 1921.
  Roku 1672 se uvádí jména obyvatel: Heneš, Švanda, Vaněk, Staně, Štěrk, Kopytář, Skoumal, Blažek, Pátek, Soukop, Novotný, Suchý, Chromý, Baša, Ryšavý, Velký, Šenkýř.
     Roku 1775 žili v Lipníku  4 celoláníci, 10 pololáníků, 2 domkaři a 1 podruh. Jména tehdejších obyvatel byla: Gregor, Florián, Procházka, Mikeš, Stana, Švehla, Vlček, Votava, Svoboda, jediný rod Skoumalů se zachoval.
    Fara byla velmi stará, již roku 1238 se uvádí farář Walther. Některá jména farářů jsou známá, např. roku 1517 a1520 farář Jan,  r. 1547 farář Mikuláš. Pak již byla fara  evangelická, uvádí se r. 1558 Adam Světelský, r. 1560 Matěj a  r. 1566 Jan. Po bělohorské bitvě byla přidělena jako filiálka k faře myslibořické, ale faráři bydleli v Lipníku až do r. 1704, protože v Myslibořicích nebyla farní budova. Roku 1785 byla zřízena lokalie.
    Kostel sv. Jana Křtitele - jednolodní stavba s původním románským jádrem tj. lodí a věží z doby před rokem 1238. Roku 1446 proběhly první z větších úprav, bylo zbořeno původní kněžiště a přistavěno nové se sakristií. V 2.pol. 17. stol. byl prolomen nový vchod do kostela a to v podvěží, které bylo zaklenuLipník u Hrotovic v roce 1925to a starý vchod do kostela byl zazděn, dochovalo se z něho pouze kamenné ostění. Další celková úprava kostela proběhla v roce 1835, kdy byla v bočních zdích kněžiště a lodi prolomena nová okna. Poslední větší oprava proběhla pak v 70.letech 20stol., kdy byla opravena fasáda. Ze zařízení kostela vyniká monumentální dřevořezba Krista na kříži z 2.pol. 18. stol. a heraldický náhrobník Šťastného Konáče z Hodiškova (+ 1575).
    Z dalších uměleckých památek pak lze ještě zmínit náhrobek JUDr. Josefa Ošmery z roku 1929 na hřbitově, jedná se o bronzové sousoší Kristus a Marta.
    Stará škola byla postavena roku 1793 společným nákladem Lipníka, Klučova, Hostašova a zz. R. 1833 ji jako dům obec prodala a jako nemajetná si vymohla na stavbu nové státní podporu. Škola byla postavena za státní peníze, ale materiál dodávala myslibořická vrchonost.
      Z pohrom lze uvést požár ze dne 6. května 1846, který zachvátil 35 domů a vichřici, která ve spojení s krupobitím dne 20. srpna 1890 nadělala velké škody.
    Lipník měl roku 1835 celkem 41 domů a 270 obyvatel, roku 1870 zde žilo v 46 domech 348 obyvatel a v roce 1910 v 62 domech žilo 434 lidí. K 31.12.2002 mělo v obci tvralý pobyt 322 osob, z toho 165 mužů a 157 žen.
Lipník u Hrotovic?Mezi historickými pohledy mám  tento s označením Lipník okr. Třebíč(psáno tužkou), protože jsem zatím
v obci Lipník osobně nebyla, chystám se tam letošní léto, netuším, zda-li se opravdu jedná o tento Lipník.
V obchodě, kde jsem tento pohled kupovala byl však ještě jeden pohled se stejným objektem a názvem jen z jiného úhlu.

       A to je tak vše, co se mi k Lipníku zatím podařilo najít, internetové odkazy nebo stránky veškeré žádné, nelze Lipník najít ani v mikroregionech Vysočiny, jediné, co jsem nalezla, byl odkaz na sluneční hodiny, které jsou umístěny na kostele a kde je snad jediné foto obce, respektive kostela, co se mi podařilo odhalit. Pokud je tomu jinak, ať se dotčení ozvou.


zpět na obce
domů