PETRŮVKY


    Původ jména lze odvodit od zdrobnělého slova Petrovice.
    Petrůvky bývaly samostatným statkem, bohužel zprávy o něm se nedochovaly. Někdy na konci 15. stol. daroval prý majitel, který byl postižen těžkou chorobou - malomocenstvím - a v třebíčském špitále nalezl útulek, Petrůvky tomuto špitálu, s jehož osudy pak byly spojena. V městské knize města Třebíče z r. 1586, že Petrůvky již dlouho patří ke špitálu. Již r. 1519 vozili Petrůvečtí dříví na špitál.
    Před rokem 1804 navštěvovaly děti školu v Lipníku. Škola byla založena nákladem obce r. 1808, měla jednu místnost, která byla přepažena papírovou stěnou na učírnu a na byt učitele. Dětí školou povinných bylo 18 - 24. R. 1854 se přiškolila obec Hostašov a tak byla založena na návsi nová škola nákladem obou obcí. Poněvadž ani tato škola nevyhovovala novým zákonům, zakoupily obce roku  1888 selské stavení, které upravily na učitelům byt a přistavily k němu učebnu. Školu navštěvovalo až 66 dětí.
    U vesnice stával hřbitov.
    Roku 1870 zde žilo 191 lidí, roku 1890  187 obyvatel. K 31.12.2002 zde mělo trvalý pobyt 84 osob, z toho 42 mužů a 42 žen.

zpět na obce
   domů