ALEXOVICE


    Jinak též Alexowitz, Olexovice.
    Patřili do 1533 ke krumlovskému panství, roku 1533 je Jan z Lipé prodal za 217 zl. vladykovi Janu Kytkovi ze Lhoty, který je zanechal svým dcerám Anně a Dorotě, manželce Petra staršího Dubňanského z Bačic a  který se roku 1544 stal spolumajitelem. Od nich koupil Alexovice, tvrz, dvůr a všechno příslušenství Jindřich Doupovec z Doupova, ten je však již roku 1559 prodává Vilémovi Kusému z Mukoděl (ves Alexovice s lidmi  platnými i neplatnými, s mlýnem moučným, stupami a valchou v témž mlýnu, poplatky a požitky, rybníkem ... a vším, co k tvrzi a vsi příslušelo). Ještě roku 1567 zapsal Vilém své manželce Kateřině z Bílkova na vsi Alexovicích 203 kopy gr., ale od roku 1625 se vrátily zpět ke krumlovskému panství, kde setrvaly.
    Tvrz samotná za třicetileté války zpustla, stávala blízko vchodu do továrny v místech kříže.
    V 16. stol. zde byAlexovice kdysili novokřtěnci, přibližně jich zde žilo kolem čtyř set,  byli však roku 1622 vypuzeni, odešli předevím do Semihradska. Novokřtěnci zde měli dokonce svůj obecní dům. Zabývali se hlavně vinařstvím, zahradnictvím, lékařstvím (chodili k nim na radu i měšťané z Ivančic) a především byli zručnými řemeslníky. Dali zimnímu králi Bedřichu Falckému železnou postel, jemně propracovanou, mnoho nožů, krásně podšité rukavice a mnoho hliněných nádob pro královnu. Odtud zakládali své učení v Němčicích, Ivančicích a Rosicích i jinde.
        Do r. 1857 zde byl panský dvůr "Karlov", který byl prodán šl. Skenovi, pole však zůstala vrchnosti.
      Papírna č. 1 tu již stála v Alexovice na přelomu 19. a 20. stol.17. stol., pol. 19. stol. patřila Jiřímu Holubovi, který  na hřbitově v Ivančicích nechal postavit kamenný kříž. V roce 1845 ji koupil Alfred šl. Skene a změnil ji na soukenickou továrnu. R. 1864 úplně vyhořela, nicméně roku 1904 zaměstnávala již 300 dělníků.
Alexovice byly několikrát zpustošeny vojskem a to v letech 1601, 1602, 1607, 1611 a 1627.
         Dnes městská část Ivančic.
oficiální stránky města Ivančic
Ivančice - neoficiální stránky Ivančic, kde je podrobněji nastíněná historie Alexovic a ostatních obcí, které patří pod Ivančice
Ivančice - osobní stánky s tématikou Ivančic

zpět na obce
domů