wz
Únanov na přelomu století
Únanov - pohled z Velkého kopce
Únanov - náves v letech šedesátých
Únanov náves kolem roku 1938
ÚNANOV

       Jinak též Winau, Vinavia, Binavia, Wynnaw, Wnow, Winow.
    Obec Únanov byla původně ves zeměpanská. Jedna z prvních zmínek o ní pochází z roku 1287, kdy král Václav II. potvrdil privilegia královské kapli sv. Kateřiny a kostela sv. Michala na přelomu stoletíala, kterému tehdy náležel mimo jiné i lán v královské vsi Únanově.
   K r. 1390 je již připisována k panství jevišovickému, s jehož historií je spjata až do počátku 20. stol. - viz. odkazy na stránky věnované obci. Jednu výjimku zde však lze najít. A to po smrti Ladislava Pohrobka se v červnu roku 1458 město Znojmo podalo králi Jiřímu z Poděbrad, ještě 13. září 1466 se hlásilo k postlušenství krále, ale již 4.června 1467 uzavřelo s Brnem, Olomoucí a Jihlavou spolek proti králi Jiřímu a podalo se králi Matyášovi, jenž daroval ještě roku 1468 Znojmu za válečné škody vsi Kounice, Únanov, Mohelno a jiné.
    Farnost je samostatná s kostelem sv. Prokopa a spadá do ní obec Plaveč.
    V obci a v okolí se natáčel v roce 1965 film Karla Kachyni Ať žije republika.
Únanov - oficiální stránky obce