TVOŘIHRÁZ


    Německý název Durchlass, jinak též  Tvořiraz, Tvořehráz.
    Obec Tvořihráz tvořila samostatný statek, jehož dějiny jsou svázány již od roku 1500 se znojemskými dominikány. Před tím  roku 1349 se píše po Tvořihrázi Albert,  vdova po něm paní Hedvika darovala téhož roku svému bratrovi Vilímovi dvůr v Tvořihrázi a dva lány v Žeroticích a roku 1350 další dva lány a les v Žeroticích. Dá se tedy říci, že po Tvořihrázi se psala i vladycká rodina. Nicméně v dalších letech se střídali na Tvořihrázi majitelé ve velmi rychlém sledu a dost často se pak po jejím získání psali též z Tvořihrázi.  Roku 1481 prodává Brikci z Lilče ves s tvrzí a pustou obec Psáry Markovi ml. z Budčic, Václav z Budčic  pak statek roku 1500 prodává  znojemským dominikáTvořihráznům, přičemž v listině je uvedeno, že zdejší zboží se nikdy nesmí odloučit od kláštera. Ves s majetkem náležela tedy celá dominikánům, kromě dvora Vlčkovského, ten řád získal až r. 1749. Dominikáni drželi statek až do znárodnění. 
    Ke statku patřily od roku 1651 obec Ratišovice, od roku 1663 Morašice.
 Škola byla dvojtřídní, česká, roku 1901 ji navštěvovalo 132 dětí. První škola byla zřízena roku 1813, byla umístěna v malé chalupě. Roku 1828 vystavěla obec svým nákladem budovu. Od roku 1830 se dosud exkurendní škola stala samostatnou.
    V obci řádila cholera v letech 1831 a1832.
  Roku 1634 Tvořihráz vyhořela, roku 1642 byla zpustošena, vypleněna a vyloupena švédským vojskem, roku 1645 vypálena opět Švédy. Díky úsilí převora Rafaela Lamince byla již r. 1646 opět obnovena.
   Roku 1668 začala stavba dvora a hospodářských budov, roku 1676 převor Jacek Harandt zřídil panský pivovar, ale v letech 1680 a 1685 lehla Tvořihráz popelem. Roku 1683 převor František Christiandel založil vrchnostenský rybník. Převor Albert Henniger položil 2. května 1689  základní kámen  dominikánského zámečku s kaplí sv. Dominika, v níž se směla sloužit mše svatá. Konečně r. 1706 převor Šebastian Michel nechal postavit kamenný most přes Jevišovku.
    Roku 1805 si v obci zařádila ruská a francouzská vojska.
    Farností spadá Tvořihráz pod Žerotice, zde je i hřbitov.      
    Nejstarší rody ve vsi jsou: Horák, Saleta, Pekárek a Sova. 
   Roku 1834 bylo v  94 domech 450 obyvatel, roku 1880 žilo ve 110 domech 650 obyvatel, o deset let později ve 134 domech 693 osob a na přelomu století v roce 1900 to bylo dokonce 712 obyvatel, národnosti české, vyznání římsko-katolického, rolníků a vinařů. K 31.12.2002 mělo v obci tvalý pobyt  374 obyvatel, z toho 185 mužů a 189 žen.


oficiální stránky obce
Obce Znojemska - sdružení obcí Moravia - krátká prezentace obce v rámci sdružení
Dominikánský klášter a kostel Nalezení svatého kříže - oficiální stránky bývalého vlastníka statku a potažmo obce s výkladem dějin dominikánů ve Znojmě, tak s dějinami obce


zpět na obce
zpět na panství
domů