TĚŠETICE   Německy Töstitz. Jinak též Testiz, Těšatice.
  Těšetice se přípomínají r. 1260, kdy Jindřich z Dobelic daroval dvůr klášteru louckému. Roku 1358 daroval markrabí Jan opět louckému klášteru nějaký statek v Těšeticích a jiné statky náhradou za panství loucké u Vranova, které si vymohl na klášteru a na němž si postavil lovecký zámeček Nový Hrádek. Roku 1373 daroval Jan z Meziříčí Těšetice, které obdržel od markraběte Jana zástavně, klášteru brněnských augustiánů. Od nich je roku 1531 získal Jan z Pernštejna, který  roku 1545 zapsal Těšetice ležící pod Purgholcem Jindřichovi Březnickému z Náchoda, kteřý je prodal rokui 1550 Apolonii z Lomnice. Její dědici  Ludvík a Tas Meziříčtí z Lomnice zapslali r. 1568 tvrz a ves Těšetice s pivovarem a díl městečka Prosiměřic Mikulášovi z Vlčí hory, který zde seděl v letech 1564-1579. Po něm zdědila majetek jeho dcera Mandalena z Vlčí hory, která si r. 1591 vzala svého manžela Viléma Dubského z Třebomyslic a r. 1593 druhého mažnela Maximiliána  Lva z Rožmitálu na Těšetice na  spolek. Roku 1602 pak prodala Těšetice Maxmiliánu Lvovi,  který zde seděl ještě r. 1609. Roku 1620 byly zkonfiskovány panu Pertoldovi Bohubudovi z Lipého. Roku 1625 FerdinandII. prodává konfiskované panství moravsko-krumlovské a s ním mezi jinými tvrz Těšetice, město Prosiměřice (mimo statku louckého kláštera) a  díl  Těšetic Gundakarovi z Liechteštejna. S moravsko-krumlovským panstvím pak Těšetice sdílely další osud.
    Po třicetileté válce zůstala  tato ves téměř liduprázná a pole pustá, byla osídlena německými osadníky a  žila zde i česká menšina.
    V obci se nachází farní kostel zasvěcený Nejsvětější Trojici. Původně zde bývala jen malá kaple, která dle vizitace z roku 1657 měla tři prosté oltáře. Roku 1673 měla pozlacený stříbrný kalich, křtitelnu a dva zvony a prostoměřický farář zde sloužil sedmkrát v roce mši svatou. Kaple byla stržena a v letech 1843-1847 nahrazena nynějším kostelem. Kostel byl slavnostvně vysvěcen 18. června 1848. R. 1858 byl postaven nový oltář Neposkvrněného Početí Panny Marie.
    Fara byla zřízena terpve 27. prosince r. 1821, budova byla ve 20. stol. zbořena.
   Škola  byla dvojtřídní, německá a roku 1901 ji navštěvovalo 108 dětí. Původní školní budova byla postavena r. 1829 nákladem náboženského fondu. Budova z roku 1892 byla vystavěna na náklady obce.
    Z původních  rodů byli na statcích více jak jedno století rody: Gotzův, Rothův, Klettenhofrův, Worbisův a Gallův.
    Roku 1772 zde žilo 337 obyvatel, roku 1834 žilo v 68 domech 436 lidí, roku 1890 v již 89 domech 516 obyvatel a roku 1900 se zde napočítalo 498 obyvatel, národnosti německé, vyznání římsko-katolického, zemědělců. K 31.12.2002 zde žilo 500 lidí, z toho 256 mužů a 244 žen.


oficiální stránky obce Těšetice
sluneční hodiny v Těšeticích
Daníž - prezentace obce v rámci dobrolného svazku znojemských vinařských obcí

zpět na obce
domů