wz
PROSIMĚŘICE
    Německy Prossimeritz, dříve psáno Prostoměřice.
    Městečko s farním kostelem sv. Jiljí. První zprávy o Prosiměřicích jsou z roku 1226-1293, kdy náležely k louckému klášteru.
Prosiměřce
Prosiměřice poč. 20. stol.
Prosiměřice zač. 20. stol.
Prosiměřice začátkem 20. stol.
oficiální stránky Prosiměřic - vše  uvedeno, není co dodat