STROPEŠÍN

    Původní jméno zřejmě Strupišín, odvozeno od mužského jména Strupiša, zakladatele osady. Dále Strupochovice, Strupessin.
   První zmínka o vsi je z období po roce 1125. Tehdy daroval Konrád po smrti svého otce brněnského knížete Litolda,  zakladatele benediktinského kláštera Nanebevzetí P. Marie v Třebíči,  spolu s dalšími osadami Stropešín právě třebíčskému klášteru. Avšak roku 1259 již v majetku kláštera nebyl, neboť zboží v Strupochovicích daroval veverský purkrabí Kuna oslavanskému ženskému cisterciáckému klášteru  Vallis sanctae Mariae.V letech 1481-97 byla abatyší Kateřina, která r. 1481 pohnala Volganga z Krajku, že mimo jiné drží klášteru i Hluboké (Teufenpoch) a Stupešice.
    Další zmínka je z  roku 1613, kdy je vyjmenován spolu s městečkem Dalešicemi s tvrzí a pivovarem, dále se Střebenicemi,  Skryjemi a dílem Kadova v majetku evang. Jiří z Náchoda. Po jeho smrti roku 1649 přešel dalešický statek do vlastnictví  syna Leopolda Ferdinanda hr. z Náchoda, který ho obratem ruky prodal r. 1650 Hynkovi Jiřímu sv. p. z Hodic, který v Dalešicích r. 1667 zemřel.  Pak se v rychlém sledu střídali majitelé, až je roku 1852 koupil  za 450 000 zl. Simon sv. p. Sina  a tím je připojil ke statku hrotovickému, stejně tak jako statek myslibořický a od té doby s ním sdílel stejný osud.
    Škola byla založena roku 1885, tuto jednotřídku navštěvovalo až 60 dětí.
    Farností a poštou patří do Dalešic.
    Jména obyvatelů v roce 1775: Adam, Čaněk, Dufek, Heneš, Holoubek, Polák, Potůček, Rovný, Sedlák, Tureček.
    Přehled o počtu obyvatel v obci najde v oficiálních stránkách obce.

oficiální stránky obce Stropešín
stránky MRS - rybářského sdružení Stropěšín, neboť "za humny " obce byla vybudovaná na řece Jihlavce Dalešická vodní nádrž


zpět na obce
domů