SLAVÍKOVICE

    Jinak též Slawicowicz, Slawikowicze, Slawikowitz, Lainkowitz,  Laukowitz, Slawikowice.
    Slavíkovice se poprvé připomínaSlavíkovice roku 1930jí r. 1350 se jménem Bernarda ze Slavíkovic. Štěpán ze Slavíkovic  prodal v r. 1464 Slavíkovice s tvrzí a Lhotice Mikuláši z Rynárce. Dále je zde uváděn jeho syn Václav Klouzal z Rynárce (1492), Václavův syn Mikuláš Klouzal (1510-1533), Václav Klouzal (1539-1547) a nakonec Mikuláš Klouzal , který umírá roku 1574. Jindřich Klouzal z Rynárce pak r. 1574 ves a tvrz Slavíkovice, Trpičovice, Lhotice a půl pustých Račic prodal Jindřichu Václavovi Kajířovi z Krajku. R. 1624 držela statek hraběnka z Hodic. V 17. stol. byly Slavíkovice připojeny k budkovskému panství a sdílely s ním jeho další osudy.
    Před třicetiletou válkou bylo ve Slavíkovicích 8 usedlostí, avšek při sestavování lánových rejstříků je ves vykazována jako pustá. Stejně je vykazována ještě ve 20. letech 18. stol. u budkovského panství, do poloviny 18. stol. byla znovu osídlena.
    Domy byly nízké s malými okny, postavené z nepálených cihel a kamene, na střeše byly slaměné došky. Vrchnostenský dvůr s ovčínem byl postavený z pálených cihel a pokrytý též pálenou krytinou. Dále byl ve vsi jeden mlýn o jednom složení a cihelna s 1 pecí, kde dva dělníci vyrobili 40 000 ks cihel a 24 000 ks střešní krytiny.
    Tvrz stávala poblíž kostela a po spojení s budkovským panstvím zanikla. Jediný pozůstatkem je sklep patřící k farní budově.
    V obci se nachází filiání kostel sv. Kateřiny z poloviny 18. stol., postavený kdousovským farářem Václavem Freundem, na hřbitově jsou 2 kaple.
    Farností spadají Slavíkovice pod Kdousov, školou pod Mladoňovice a Jemnici.
    Roku 1843 žilo ve Slavíkovicích již 298 obyvatel, z toho 147 mužů a 151 žen v 53 domech a 70 domácnostech.  Roku 1880 bylo v obci 57 domů a 320 obyvatel, vesměs české národnosti a katolického vyznání, roku 1921 stálo v obci 73 domů a žilo zde 340 obyvatel, roku 1930 žilo v 78 domech 389 obyvatel. Roku 1950 pak bylo v obci již 81 domů a pouhých 302 obyvatel. K 31.12.2002 žilo v Slavíkovicích 222 obyvatel, z toho 114 mužů a 108 žen.

zpět na obce
zpět na panství
domů