ROSICE

    Jinak psány Rosoczici, Rozize, Rossicz, Rossycz.
    K Rosicům jako k polickéPohled na Rosice roku 1917 obci náležely Pednrov, Litostrov a Říčky. Do r. 1869 dále Babice, Rudka, Tetčice a do r. 1875  i část Zastávky.
    Již roku 1086 připomíná se v Rosicích zeměpanské mýto, které král Vratislav kromě jiných věnoval opatovskému klášteru. První známí pánové z Rosic byli bratči  Bohuš a Hartman, kterí jsou r. 1259 podepsáni za svědky na listině oslavanského kláštera. V 14. až do 1.pol. 15. stol . zde vládl rod Hechtů, jehož znakem byla stříbrná štika na červeném štítě. Posledním majitelem z tohoto rodu byl Václav, který v letech 1446-1448 zastával též úřad purkrabího na Veveří. Potom držel Rosice Přemek, kníže Těšínský, pán na Velkém Hlohově, který měl v letech 1458-1475 v zástavě Veveří . R. 1453 prodal rosické panství Hynkovi z Kukvic, a to Rosice - náměstí Palackéhohrad a městečko Rosice s podacím právem fary a kaple, allodiálním dvorem, poli, se všemi rybníky a haltýři a dále vsi Pendrov, Bobrovany, s dvorem a mlýnem, Tetčice s mlýnem, Litostrov, Zhoř, statky v Zakřanech, Zbraslav, pustou ves Hrbov, Babice u Rosic a Babice u Olbramovic. R. 1482 Hynek koupil tvrz a ves Popovice s dvorem a kostelním i kaplanským podacím, Újezd s mlýnem, Příbram s mlýnem pode vsí a pustou ves Raclavice. Jeho syn Znata z Kukvic koupil r. 1490 pustou ves Ochoz se dvorem nedaleko Rosic. R. 1522 Kateřina z Kukvic prodala hrad a městečko se vším souvisejícím majetkem Bohunce z Pernštějna, ta roku 1544 koupila od Jana Buly z Bořitova ves Lukovany.Jejím manželem byl Dobeš Černohorský z Boskovic a který na Rosicích roku 1540 zemřel. Od r. 1526 spravoval úřad nejvyššího sudího a později úřad zemského hejtmana na Moravě. Bohunka přikoupila ještě r. 1531 horu "Bočin" a dvě hájemství v Tetčicích. R. 1549 v závěti odkázala vše svému vnuku Vilémovi z Lipé s podmínkou, že si vezme za ženu Kateřinu, dceru Jana z Pernštejna (Bohunčina bratra). Pro případ, že by zemřel jako bezdětek, mělo dědictví připadnou Pertoltovi a Čeňkovi z Lipé, a také se tak stalo. Pertolt z Lipé a na Krumlově, nejvyšší maršálek království Českého a královský komorník, dal Rosickým a Pendrovským r. 1561 právo odúmrti a roku 1562 prodává panství se vším příslušentvím  Janu staršímu ze Žerotína. Ten postavil v Rosicích renesanční zámek. Jeho syn Karel starší ze Žerotína byl věhlasný státník a hlava nekatolických stavů na Moravě, zasedal v letech 1594-1602 na panském soudě v Brně a v letech 1608-1615 zastával úřad  zemského hejtmana. Za katolické protireformace chtěl sdílet osud ostatních nekatolických pánů, a proto  prodal r. 1628 Rosice, Náměšť a Troubsko svému svatovi Albrechtu z Valdštejna a odešel do zahraničí. Zanedlouho se vrátil a roku 1636 v Přerově zemřel. Pochován byl stejně jako jeho otec v rodinné hrobce v Brandýse nad Orlicí. Albrecht statky obratem ruku roku 1629 prodal Janu Křt. svob. p. z Verdenberka.  Ostatní na oficiálních stránkách.


oficiální stránky Rosic
zámek v Rosicích
zámek v Rosicích

zpět na obce
zpět na panství
domů