LUKOVANY

      Jinak též Hlokovany, Lochwan, Lochkowan, Lohkowan, Lahkovany, Lokovany, Hlochkovany, Lubkovany, Luvkovany, Lofkovane.
    První zmínka o  Lukovanech je z roku 1269, kdy majitelé zdejšího statku Zdeslav (Stislav) a Arnošt, bratři z Lukovan jsou podepsáni jako svědci na dvou listinách  (jednalo se prodej staku ve Studyni oslavanskému klášteru). V letech 1407-1414 se v půhonných knihách objevuje Čáslav z Lahkovan, který podal půhon na Bočka a Hrona z Čechočovic o věno své manželky. R. 1455 sestry Anna, Machna a Kateřina z Lochkovan obdržely od bratra Alše z Doloplaz ves Radostice s příslušenstvím. V 16. stol drželi ves bratři Petrtolt, Vilém a Čeněk z Lipého a roku 1542 postoupili Lukovany s tvrzí, dvorem a kostelním podacím Janu Bulovi z Bořitova, který je už r. 1544 prodal Bohunce z Penštejna, čímž se připojili k rosickému panství.
    Fara se tu připomíná ve 14 a v 17. stol (r. 1629), po zániku fary se stal lukovanský kostel v 1. pol. 17. stol. filiálkou rosického a r. 1768 po zřízení nové farnosti ve Vysokých Popovicích se stal filiálkou popovského kostela.
    V obci se nachází kostel sv. Václava . Jedná se o jednolodní původní pozdně románský, tribunový  kostel z konce 1. pol. 13. stol. V 2. pol. 16. stol. byl kostel omítnut. R. 1715 byl kostel nově vystavěn, zřejmě však bylo pouze zbořeno a znovu vybudováno kněžiště, zvýšeno obvodové zdivo staré lodi a na místě původních prolomena nová okna, loď zaklenuta a nově zastřešena. Byl zrušen původní portál a kostel zpřístupněn podvěžím. R.1745 byla věž zvýšena o zvonicové patro a kromě západního a jednoho dílu východního zazděna sdružená rom. okna. R 1805 byla přistavěna sakristie, r. 1892 vydlážděn kostel, r. 1903 pořízena nynější věžní báň. R. 1952 odstraněna zazdívka rom. oken v bočních zdích věže.  
    Hřbitov za obcí byl zřízen roku 1900.
    Roku 1808 byla v obci postavena vlastní škola, před tím byly Lukovany přiškoleny k Vysokým Popovicím. Roku 1880 byla postavena nová budova a roku 1882 byla rozšířena na dvoutřídní školu. V roce 1901 chodilo do školy 114 dětí.
    Obec měla vlastní chudobinec, pastoušku a hostinec.
  Na počátku 20. stol. zde měly přes sto let svoje domy rodiny: Novotných, Vaverkova, Brázdova, Pazourkova, Vyhnalíkova, Procházkova a Svobodova.
    Roku 1790 žilo v obci 235 obyvatel v 39 domech, roku 1900 v 87 domech 678 obyvatel, národnosti české, vyznání římsko-katolického. K 31.12.2002 zde mělo trvalý pobyt 517 osob, z toho 238 mužů  a 279 žen.


oficiální stránky obce Lukovany
zpět na obce
domů