PYŠEL

    Jinak Pyšelo, Pyšely.
    Uprostřed vesnice je jednopatrová kamenenná budova s gotickými okny . Jedná se zřejmě o tvrz rodu vladyků z Pyšel. Na východní straně stojí kostel, fara a škola. Kostel sv. Barbory byl založen současně s farou r. 1788 hrabětem Karlem z Haugvic v barokním slohu. Přifařeny jsou Zahrádka, Pozdětín, Častotice a Kojatín. V lese "na Stráži" stojí kaplička, postavená z dobrovolných darů.
    Škola byla založena r. 1789 Náboženskou maticí jako jednotřídní. Vyučovalo se v malé místnosti, snad v č. 2,. Protože sem byly přiškoleny také Častotice, Kamenné, Pozdětín, Zahrádka a část Vanče, příliš nepostačovala. R. 1867 byla světnice o 4m prodloužena, avšak ani to nestačilo. R. 1870 bylo pro přeplněnost zavedeno polodenní vyučování, což trvalo až do r. 1891. Roku 1882 se vyškolila obec Kamenné, r. 1888 Pozdětín. R. 1891 byla škol přestavěna a rozšířena na školu dvojtřídní, kterou navštěvovalo přes 160 žáků.
    Nejstarší rody byly: Borůvkův, Dobšův, Krčálův, Širokých, Tasovských, Šanderův a Vrbův.
    V Pyšeli žila ve 14. stol. vladycká rodina, která přiženěním získala ještě Okarec a oběma statky disponovala až do vymření.
    R. 1349 se paní Jitka z Pyšela zřekla tří lánů v Pyšele a 3 lánů a dvora v Říčanech (zaniklých Říčankách) ve prospěch bratra Náhrada. R. 1420 pojistil Vlček z Okarce, své ženě Elišce 15 kop důchodu.  Ta se po smrti Vlčkově podruhé vdala do Morava a potřetí za Mikuláše Něpra z Vojslavic, kterého r. 1437 učinila společníkem. Mikuláš toto věno ve 150 kopách přenesl r. 1447 na Pozdětín a Vlčatín.
   R. 1794 zde žilo 275 obyvatel, v roce 1830 již 418 obyvatel, roku 1870 napočítáno bylo 434 obyvatel a roku 1890 zde žilo 425 obyvatel, české národnosti, vyznání katolického. K 31.12.2002 zde žilo 463 obyvatel, z toho 224 mužů a 239 žen.


Pyšel - oficiální stránky obce
Pyšel - tvrz - stránky věnované detailně zdejší tvrzi
Pyšel - tvrz - další stránky věnované zdejší tvrz
Pyšel - smírčí kříže

zpět na obce
domů