ČASTOTICE

      Jinak Častohostice.
    Jsou spojeny se Zahrádkou v jednu obec a roku 1900 zde ve 13 domech žilo 101 obyvatel. Dříve bývala připojena k Náměšti. R. 1890 zde žilo 85 obyvatel, r. 1870 v 11 domech 80 obyvatel, národnosti české, vyznání katolického. K 31.12.2002 žilo v obou obcích 127 obyvatel, z toho 66 mužů a 61 žen.
     Přiskoleny a přifařeny byly do Pyšela.
    Častotice patřily spolu se Zahrádkou k Vanečskému statku. R. 1353 Přibka z Vanče připsala své věno synům Tobiáši a Sezemovi. Po jejich smrti se dostaly do vlastnictví Jana z Meziříčí, který je zastavil Petrovi z Častotic, který r. 1369 koupil od Kunše z Tasova dvůr v Jinošově. Ještě roku 1446 je uváděn Zich z Častotic, avšak již r. 1431 jsou jménovány Častotice mezi vesnicemi prodanými s Náměští Mstějovi ze Švamberka. Od té doby jsou součástí náměšťského panství.


Zahrádka -oficiální stránky obce skládající se z částí Zahrádka a Častotice

zpět na obce
domů