NOVÉ SYROVICE

    Nové Syrovice - název až od r. 1718, do té doby se nazývaly pouze Syrovice, novými se začaly nazývat až po přestavbě trvze na zámek. Jiné názvy: Sijrowiczijch, Sijrowicze, Syrowitz, Neu Surowitz, Neu Zerowitz, Neu Seerovwitz, Neu Serowitz, Nowý Serovice, Syrowice. Nové Syrovice roku 1930
   Ves Syrovice vznikla před r. 1498 na bítovském panství. R. 1491 je spolu s dalším zbožím propustil Vladislav II. z manství Jindřichu z Lichtenburka. Po r. 1510 byl vlastníkem Jan Mstěnický ze Mstěnic, který je koupil od Půty z Lichtenburka. Dcery Jan Mstěnického ze Mstěnic, Anežka a Anna, si vzaly v letech 1522 a1524 na Syrovice na spolek své manžele Mikuláše Klouzala z Rýnárce a Mikuláše z Víckova. Mikuláši z Víckova bylo panství roku 1529 zapsáno  a ten je roku 1547 prodal Václavu mladšímu z Lichtenburka. Václavova neteř Apolonie Bítovská z Lichtenburka zapsala r. 1575 Syrovice Volfu Štrejnoci ze Švarcenavy a Jan Volfart Štrejn prodal r. 1607 tvrz a ves Syrovice, Lazec, díl Častohostic a díl Krnčic Janu Čejkovi z Olbramovic, který  z nich vytvořil  středisko malého panství. Toto panství pak  za pobělohorských konfiskací získal Adam Gabelhouer. R. 1636 přechází do vlastnictví pánů ze Schaumburka, r. 1662 pánů z Ostašova. Od nich získal panství r. 1786 hr. Jan Jidřich Nimptsch. V roce 1798 se stalo fideikomisem a v držení rodu Nimpstchů zůstalo až do r. 1916, kdy se stal jeho majitelem hr. Josef Volfgang Maria Stubenberg. V r. 1885 náležely k panství parní mlýn, pila, cihlena v Nových Syrovicích, lihovar ve dvoře Spetice a pronajaty byly pivovar v Nových Syrovicích a palírny v Nových Syrovicích a Častohosticích. Sídlem panství byl zámek v Nových Syrovicích, patronátní kostel byl v Častohosticích. Při pozemkové reformě v r. 1925 byly vlastníku propuštěny ze záboru dvory Nové Syrovice a Spetice, restringované lesní hospodářství, zámek s parkem, pila a lihovar. Dále mu bylo ponecháno 989,80 ha půdy. Dne 12.7.1945 byl velkostatek konfiskován.
    Zámek v obci nahradil tvrz uNové Syrovice roku 1928váděnou v letech 1522-1636, která zřejmě vznikla až za Mikuláše z Víckova. Na renesanční zámek ji nechal v první čtvrtině 7. stol. přestavět Jan Čejka z Olbramovic. Tuto renesanční budovu nechali přebudovat Ostašové  na dvoupatrový barokní zámek. Poslední významné úpravy byly provedeny v letech 1820-1830, kdy došlo k úpravám především interiérů v empirovém stylu. K zámku přiléhá malý přírodně krajinářský park z pol. 19. stol. Dnes se jedná o chráněnou památku, která slouží jako domov důchodců.
    Domy ve vsi byly nízké s malými okny, stavěné z kamene nebo z nepálených cihel, kryté doškovou střechou, která byla společná pro obytnou část a chlévy.
    Škola byla postavena r. 1798, od sedmdesátých let 19. stol. působila jako trojtřídka, od r. 1891 jako čtyřtřídní a od r. 1898 pětitřídní. V r. 1925 byla dokonce částečně otevřena šestá třída.
    Nové Syrovice jsou přifařeny do Moravských Budějovic.
    V Nových Syrovicích se 4. dubna 1790 narodil lupič a vrah Jan Jiří Grasel, který byl za své brutální zločiny popraven 31.1.1818 ve Vídni.
    Kostel sv. Cyrila a Metoděje byl postaven v novoromantickém stylu v letech 1906-1908.
    V r. 1880 měly Nové Syrovice 116 domů a 608 obyvatel, roku 1921 to bylo již 145 domů, ve kterých žilo 761 obyvatel, roku 1930 zde bylo 767 obyvatel, r. 1950 celkem 195 domů a 697 obyvatel. K 31.12.2002 zde žilo 990 občanů, z toho 533 mužů a 457 žen. Bohužel jsem u této poměrně velké obce nenarazila na její oficiální stránky či jiné stránky... Do roku 1867 patřil k obci i Jackov.


Jan Jiří Grasel -  stručná historie jeho činů
Kostely u nás - soukromé stránky mapující kostely a kaple v Čechách a na Moravě

zpět na obce
zpět na panství
domů