JACKOV

    Jinak též: Jacou (není prokázáno, že se k Jackovu opravdu váže), Jaczow, Jaczkaw, Yeczkowie, Jatzkau, Latzkau, Jatzkau, Jačkovo, Jackov.
    Mezi majetkem náležejícím znojemskému kostelu se r. 1131 uvádí snad i Jacou. Podle zápisu z r. 1407 do zemských desk daroval  budějovický farář Michal před r. 1399 ves Jackov, kterou koupil od Ctibora z Budkova, budějovickému farnímu kostelu. Rudolf II. zastavil podle zápisu z r. 1593 patrnonát v Budějovicích a vsi Jackov a Lukov s patronátem, náležité klášteru tišnovskému, Zdeňkovi Brtnickému z Valdštejna, od kterého toto zboží získal výměnou Hynek z Vadlštejna. Po konfiskaci Zdeňkovi z Valdštejna bylo panství Moravské Budějovice r. 1626 darováno Hanibalovi ze Schaumburku. Arnošt Wollmar ze Schaumburku prodal r. 1653 Jackov za 4 000 zl. rýnských Zikmundovi Kořenskému z Terešova, nabyl jej však v r. 1670 zpět. Jeho dědicové r. 1699 prodali Jackov ryt. Arnoštu Hasslerovi z Kiesenegu a ten r. 1711 statek prodal svob. p. Františku Josefovi z Ostašova. Konečně r. 1753 bartři František Kašpar a Filip Jakub z Ostašova zapsali statky Jackov a Krnčice hr. Františku Václavovi Wallisovi, majiteli moravskobudějovického panství, jehož další osudy dříve samostaný statek Jackov pak sdílel.
   R. 1351 se v Jackově připomíná tvrz, která stávala v místech někdejšího JZD.
   Domy ve vsi byly nízké s malými okny, stavěné z kamene nebo z nepálených cihel, kryté na střeše slaměnými došky, střecha byla společná pro obytnou část a chlévy. V obci byl 1 velkostatkový dvůr s ovčárnou a 2 obytné budovy velkostatku, dvůr byl z tvrdého materiálu a krytý cihlovou krytinou. Dále byl v obci jeden moučný mlýn.
    Do r. 1867 byla ves Jackov součástí Nových Syrovic, od r. 1980 je součástí Moravských Budějovic.
    V r. 1749 byl rychtářem Martin Procházka, r. 1787 Franc Chaloupka a purkmistrm Jakub Dědina.
    Jackov byl přiškolen střídavě k Novým Syrovicím a k Moravským Budějovicím.
    Přifařen je k Moravským Budějovicím.
    Rodák - Jaroslav Hloužek (1920-1942) - západní letec, má v obci pamětní desku z r. 1948.
    R. 1843 žilo v Jackově 230 obyvatel, z toho 110 mužů a 120 žen v 31 domech a 47 domácnostech. V roce 1880 stálo v obci 36 domů a žilo zde 198 obyvatel vesměs české národnosti, roku 1921 zde bylo 42 domů a 246 obyvatel, roku 1930 sice počet domů stoupl na 50, ale obyvatel bylo 234, roku 1950 zde stálo 57 domů a žilo 237 obyvatel.


Moravské Budějovice - oficiální stránky Moravských Budějovic, kam Jackov spadá, ale které jsou ke svým místním částem alespoň na internetu poněkud skoupé...
Kostely u nás - soukromé stránky mapující kostely a kaple v Čechách a na Moravě

zpět na obce
domů