BATOUCHOVICE

    Jinak též Batuchowicz, Patuchowicz, Batúchovice.
   Vesnice se připomíná již r. 1381, tehdy prodal vladyka Přibík Ostruh z Crnčína, který je koupil od Jana z Meziříčí za 50 kop gr., Tomášovi Hrbovi a dědicům v Batouchovicích půl dvora s opevněním (tvzí), lukami, lesy. Po 4 letech prodal tento statek posdlení majitel Pavlíkovi z Újezda. Zbývajíc část dědičného statku v Batouchovicích dal Ostruh r. 1390 třebíčskému klášteru právem nápravy. Tím bylo zřízeno manství ve vsi.
    R. 1406 byla na polovině dvora Dorota, vdova po Pavlíkovi z Batouchovic, jež vzala na spolek svého syna a to na všechny své statky dědičné v Batouchovicích. R. 1428 Mikuláš s matkou Dorotou oznámili před meziříčským úřadem, že se umluvili spolu o všechny věci a zlváště o dvůr v  Batouchovicích. Paní Dorotu vyplatil 3 kopami a ta slíbila, že ani sama ani její erbové nemají práva na ten dvůr. Od Jan Hruta z Řehořova si koupil 2 lány ve Votíně a v Uhřínově. Jinou část dvora držel Jan z Batouchovic, jenž své ženě Markétě zapsal roku 1406 na batouchovském dvoře věna 7 kop gr. Odtud byl Ondřej z Batouchovic, jenž si roku 1437 koupil nejdříve část a po 10 letech celou ves Svařenov.
    Po zrušení kláštery byly i Batouchovice s Třebíčí v zástavě držitelů kláštera třebíčského. R. 1556 byly postoupeny spolu s třebíčským zbožím Vratislavovi z Pernštejna. Ten pak vložil roku 1558 Burianovi Osovskému z Doubravice mezi jinými i mana v Batouchovicích.  Syn Burianův Smil Osovský z Doubravice a na Třebíči se svými potomky zapsal r. 1576 Janovi str. ze Žerotína na Náměšti dvůr Batouchovice se vším příslušenstvím k tomu dvoru, spolu s dvěma dvořáky k tomu dvoru náležitými i se všemi  poplatky a povinostmi k tomu dvoru patřícími. Tímto se odloučily od Třebíče k náměšťskému panství.
     Dvůr i ves byly roku 1628 pusté, ale po třicetileté válce byly obnoveny.
    Dne 27.10. 1881 prodal hr. Jindřich z Haugvic za 50 600 zl. statek Batouchovice s  Vlčatínem, Hroznatínem a Bochovicemi.  Dle smlouvy přešla polovina statku na Ludvíka a Jindřicha Hellery, polovina na Adolfa Lieblieha.  Po smrti Ludvíka Hellera (1884) zdědila jeho podíl vdova Františka a nedospělý syn Ludvík, který r. 1893 přikoupil půlku od Adolfa Lieblicha. Roku 1894 zdědil Ludvík zbylou část po Jindřichovi Hellerovi. Roku 1897 umírá Ludvíkova matka Františka a na něj roku 1898 přchází i její díl, čímž se statek Batouchovice opět spojil.
    Přifařeny jsou k Rudíkovu.
    Do roku 1815 se chodilo do školy do Rudíkova, v letech 1816-1890 do Horních Heřmanic a od roku 1890 do Batouchovic.
    Ke starým rodům patřil rod Šoukalů.
    Dnes jsou částí obce Bochovice.

zpět na obce
domů