wz

Juránek versus Zemánek...

     Vzala jsem si do ruky nejstarší matriku narozených, oddaných a zemřelých pro obec Svatoslav, která zahrnuje období kolem sta let. Takovéto matriky bývají vesměs jedna radost, faráři si vypisují k jednotlivým lidem i data a když se některý z předků nežení či nevdává v jiné vesnici, tak to jde většinou jako po másle. Ale už když se mi dostal do rukou film, který jsem ještě neviděla, něco mi říkalo, tady se moc neraduj, tady bude nějaká zrada. A asi je.
       V klidu jsem našla narození Josefy Valové roku 1775, dcery Jana Valy a Veroniky. Roku 1773 jsem našla sňatek Jana Valy syna Františka Valy a Veroniky, rozené zemřelý Fabian Zemánek a tím to skončilo, respektive začalo. Šla jsem proti toku času a hledala Veroniku rozenou Fabian Zemánek. Začátek byl slibný, našla jsem Annu Rozinu, Apolenu a Ondřeje(*1753) syna Fabiána Zemánka a Kristýny a dál už nic. Hledala jsem proto jméno Veronika (není tak obvyklé, tudíž jsem si říkala, třeba jsem slepá a přehlédla jsem se (nejenom, že tady se farář neunavoval něco si dopisovat, ale hrozně škrábal a pár kaněk také zanechal). A jedinou Veroniku jsem našla v roce 1750 jako dceru Fabiana Juránka a Kristýny. Člověk by řekl, že se farář přepsal, třeba, kombinace těchto tří jmén je docela výjimečná, ale v této farnosti se to Fabiány docela hemžilo, ovšem Kristýna a Veronika, těch moc není. Šla jsem tedy ještě po Fabiánovi Juránkovi a matce Kristýně a našla ještě dceru Marianu, která se narodila roku 1748. Zkusila jsem najít Fabiana Zemánka mezi zemřelými a skutečně zemřel roku 1759 ve věku 38 let. Hledala jsem mezi narozenými kolem roku 1721 a roku 1720 jsem našla Fabiana syna Pavla Juránka. Prohlédla jsem oddané, žádného Fabiana Zemánka jsem zde nenašla, ale našla jsem zde roku 1747 svatbu Fabiana syna Pavla Juránka s Kristýnou dcerou Víta Hnáta. Jak jsem procházela oddané později, jestli se třeba vdova po Fabiánovi znovu nevdala, našla jsem svatbu Mariany dcery Fabiana Zemánka a Josefem Vildomcem roku 1772. Vdovu Veroniku jsem mezi oddanými nenalezla. Říkala jsem si, že to zkusím v další matrice pro zemřelé, co tam najdu k Veronice Valové roz. Zemánkové. Veroniku jsem tam skutečně našla, zemřela roku 1826 ve věku 75 let, narodila se tedy kolem roku 1751 jako Veronika dcera Fabiana Juránka, zkoušela jsem najít Kristýnu Zemánkovou, našla jsem jedinou Kristýnu, ženu Václava Zemánka, která zemřela roku 1796 ve věku 75 let, narodit se tedy měla kolem roku 1721, když jsem hledala nějakou Kristýnu v tomto období, narazila jsem na jedinou v roce 1724 - dceru Víta Hnáta. Žádného zemřelého Václava Zemánka jsem v matrice nenašla, nenašla jsem ho nikde ani jako otce. Ještě jsem zkusila Marianu Vildomcovou, našla jsem ji mezi zemřelými v roce 1833, kdy zemřela ve věku 85 let. Narodit se tedy měla kolem roku 1748 a kdo se toho roku narodil? Mariana roz. Fabián Juránek. Už se mi těch náhod a shod zdálo docela dost. Říkala jsem si, jestli nejde o tu samou osobu, která se přejmenovala po manželce, po gruntu (Zemánci se obci také vyskytovali). Jenže gruntovnice pro obec je z let 1784 a dále a de facto z let 1784 je tam opět jen zapsán majitel a robotní povinnosti a skutečné majetkové zápisy začínají po roce 1802 a později, takže nula od nuly pošla.
       Rozhodla jsem se pro kontrolu ještě prohledat jestli v období po letech 1750 -1753 (tehdy mizí Juránek a objevuje se Zemánek) náhodou nevyskytují současně. Nevyskytují, ale jak se je snažím najít v matrice narozených jako otce, koukám na zápis z roku 1760, kdy se narodila Dorota Rozina posthuma dcera zemřelého Fabiana Juránka a Kristýny. Když jsem se vrátila do matriky zemřelých, tak jediný Fabian, který připadal do úvahy byl, Fabian Zemánek.
       Ještě ke kmotrům: Takže Mariana (1748), Veronika (1750) Juránkovy a Ondřej Zemánek (1753) měli za kmotry Jiří Řepa a Kateřina (jednou jsou uvedeni z mlýna Svatoslavského, dvakrát neupřesněno) a Apolena (1756), Anna Rozina (1757) Zemánkovy a Dorota Rozina (1/1760) Juránková mají za kmotra Antonína Svobodu mlynáře nebo Magdalena filia Antonín Svoboda, mlynář - jednou díky přehybu a mikrofilmu to není čitelná, dá se vyluštit jen mlynář.
       Fabián Zemánek zemřel 21. dubna 1759 a Dorota Rozina Juránková se narodila 14. ledna 1760, to mohlo být - je to 8 měsíců a 24 dní.
       A já se ptám, je Zemánek Juránek anebo ne? Je možné tolik náhod, tolik souher? Vysvětlení pro změnu jména nemám, je možné, že si to farář měnil k obrazu svému? Je možné, že jsem něco přehlédla? Mám ještě něco zkusit prohlédnout? Díky za každý názor.

       aktualizováno 27. ledna 2007
       
       Poté, co jste mi někteří napsali, že si myslíte, že je to jedna jediná osoba, hledala jsem v Tereziánském katastru. Jediný Fabián byl hned ten první a to Zemánek (1754), dala jsem se tedy do opětovného kompletování rodinných spojitostí a nestačím se divit.
       Takže. Když jsem se vrhla zpět do matriky a se stejnou ostražitostí a lehkou nedůvěrou jsem se vrhla na hledání dalších členů tohoto zamotaného klanu, šla jsem znovu do oddacích zápisů, abych dohledala, zda se tam nevyskytla opět nějaká rodinná veselost a k mému nemalému překvapení se skutečně našla. Takže Fabián Zemánek alias Juránek zemřel v dubnu 1759, vdovu po něm Kristýnu, jsem mezi zemřelými nenašla, našla jsem tam vdovu po Václavovi Zemánkovi - Kristýnu, ale svatbu Václava Zemánka s Kristýnou, jsem nenašla. A ani jsem nemohla, protože jak jsem dnes v matrice pro Svatoslav zjistila, vzala si hned v červenci roku 1759 vzala čerstvá vdova Kristýna po Fabiánu Juránkovi ženicha Václava Mikšíka..., a protože já šla po Václavovi Zemánkovi a Kristýně Zemánkové, tak jsem Mikšíka  a Juránkovou přehlídla. Tomu říkám užásná kombinační schopnost motat páté přes deváté. Znamená to tedy, že chalupa musela být kdysi Zemánků a zřejmě i Václav, když se do ní přiženil, dostal přízvisko Zemánek... a pak človíčku, hledej. Václav Mikšík zemřel roku 1801 jako Václav Mikšík ve věku údajných 67 let a skutečně mezi narozenými byl uveden roku 1734 - tedy mi z toho vyplývá, že asi farář veděl dobře o koho jde, ale občas se nechal unést. Spolu měli ještě dvě děti, jednou je uveden jako Mikšík a podruhé jako Mikeš. Jak jsem tam procházela ty zápisy znovu, všimla jsem si, že farář dost často opravoval příjmení otců - asi to byl docela mazec. S něčím takovým v tak pozdním období, jsem se setkala na Moravě poprvé. Jenže mám obavy z hledání dále do minulosti, i když zápisy jsou od cca 1680, nevím, jestli se mi podaří prokousat některými období, kdy je matrika téměř nečitelná a kdoví do jaké míry zmatená. Zdá se, že se to bude takový malý překladatelský oříšek - něco jako kolik višní - tolik třešní...