wz
VÝROVICE
    Jinak Wairowitz, Weirowitz, Vírovice.
    První zmínka o obci Výrovice souvisí stejně jako u Černína s klášterem  klarisek ve Znojmě. Těm daroval ves Výrovice dne 14. května  1299 král Václav II. a s klášterem pak byly osudy Výrovic spojeny až do roku 1782, kdy byl klášter zrušen.  Tehdy se Výrovice spolu s Tasovicemi, Stupěšicemi a Hodonicemi dostali do náboženského fondu. Když byl v rámci josefínských reforem zrušen dne 29.6.1784 i loucký klášter a jeho statky připadly také náboženskému fondu (většinou byly porůznu rozprodány, neboť 10. února 1783 nařídil Josef II., aby dvůr Výrovský byl rozdělen na 13 dílů, keré byly r. 1786 zčásti prodány rustikalistům tj. majitelům selských usedlostí a 1.1.1790 byl Janu Stanglovi horní Výrovský mlýn), bylo roku 1796 uměle vytvořeno panství loucké, které obsahovalo část zboží kláštera klarisek, tedy i ves Výrovice. Náboženský fond loucké panství prodal roku 1827 vídeňským bankéřům Eman. a Leop. z Liebenberka de Zsittin. Jinak příliš zmínek o vsi není, za zmínku stojí záznam z roku 1605 o jmenování  Anny Vejrovská převořiší znojemských klarisek. Roku 1637 pak koupily klarisky horní mlýn Výrovský od Pavla Buchty ze Želetic, 10. března 1640 koupily od něho dnes již zaniklý Dolní mlýn. Roku 1643 patřil pivní šenk ve Výrovicích  Václavu hr. z Hodic a na Dunajovicích.
    Na návsi můžeme najít dvě památkově cenné zvoničky.
   Farností a hřbitovem spadají pod Mikulovic, tam byli Výrovice i do roku 1804 přiškoleny. Od r. 1804 do r. 1840 vyučoval školský pomocník z Mikulovic a stravu spolu s noclehem mu poskytovali Výrovičtí podle pořadníků - podle čísel. V těchto letech se zde vystřídalo 25 mikulovských pomocníků. Teprve roku 1840 byl dosazen řádný učitel. Učilo se v pronajatých chalupách, každý rok v jiné. Když v roce 1838 zbudovala obec školní budovu, bydlel v ní také obecní pastýř a byla v ní i umrlčí komora. Tato budova byla stržena roku 1890 a postavena nová škola. V současnosti v obci škola není, žáci dojížděli do Únanova a do Znojma.
    Roku  1834 se uvádí v obci 62 domů a 320 obyvatel, roku 1890 již 79 domů a 417 obyvatel a roku 1900 388 obyvatel, národnosti české, vyznání římsko-katolického. K 31.12.2002 mělo v obci trvalý pobyt 167 osob, z toho 83 mužů a 84 žen.

   Obcí protéká řeka Jevišovka, na níž byla vystavěna vodní nádrž Výrovice, původně určená k závlahám, dnes slouží i jako rekreační oblast, pro rybolov, koupání, kemp. Rozloha nádraže je 56 ha, sypaná zemní hráz je vysoká 14m a dlouhá 228m.


Výrovice - oficiální stránky obce
Autocamping Výr