wz
SVATOSLAV
   První zmínky o Svatoslavi pocházejí z roku 1240, ve kterém již byla Svatoslav významnou farní obcí patřící cisterciáckému klášteru Porta Coeli v Předklášteří u Tišnova, se kterým byla pod ochranným právem zeměpanského hradu Veveří.
    Obsáhlé dějiny obce najdete na oficiálních stránkách obce.
Svatoslav 1905
Svatoslav 1925
Svatoslav - oficiální stránky obce