SLATINA


    Jinak Dolní Slatina, Lutein, Zlatin.
    Ves Slatina tvořila samostatný statek. Již roku 1287 držel markrabě ve Slatině dvůr, ves sama však náležela pánům ze Slatiny, z nichž roku 1278 je uváděn Volfram, později i jiní a ještě roku 1417 se uvádí Filip ze Slatiny. Roku 1447 držel Slatinu jan z Vlašimě, 1466 Mikulášz Vlašimi, před rokem 1490 bratři Půta  Albrecht a 1484-1515 Jindřich jankovský z Vlašimě. Dále se zde roku 1517 uvádí v držení Jindřichovi synové Petr, Mikuláš a Hynek. Roku 1550 jako majitelé uvedeni Hynkovi synové a to Frydrych, Alberech, Purkart, Václav, Burian a Zdeněk Jankovští. Zdeněk držel statek ještě v roce 1564, přičemž roku 1562 je jeho společníkem Frydrychův syn Hynek, jehož synové Jindřich, Frydrych a Zikmund Volf se uvádí jako vlastníci roku 1595.  Zikmund Volf se svou ženou Eliškou Rájeckou z Mírova nechali ve Slatině vystavět roku 1602 zámek. Zikmund Volf umírá roku 1622 jako kalvinista, Slatina mu byla při konfiskacích po bitvě na Bílé hoře nejprve konfiskována, ale nakonec mu byla ponechána na zaplacení dluhů.Roku 1687 byli  Jankovští z Vlašimi hrabaty, leč roku 1736 vymřeli po meči a po přeslici roku 1755. Po smrti poslední příslušnice rodu Johanny Jankovské přešel statek na hrabata z Daunu k Horním Kounicím. V roce 1905 byla Slatina prodána Robertu Meyerovi a roku 1924 Willymu Offenheimerovi.
    Roku 1667 zde žili: Čurda, Chvátal, Jelínek, Klubal, Kulhánek, Neužil, Pavlík, Šeda, Švec, v roce 1750 se objevují jména i německá Kreutz, Lustig, Patezlt, Steffl.
    Z památek stojí za povšimnutí zámek , který se nachází v areálu dvora uprostřed vsi. Jedná se o přestavbu trvzi, která je poprvé doložena roku 1535. Přestavba proběhla roku 1602, jak uvádí nápis nad vchodem. Po vymření rodu Jankovských z Vlašimě používali Daunové zámek jako sídlo správce, později již jen jako hospodářskou budovu. Je to patrová obdélníková renesanční budova s vysokou sedlovou střechou, na vstupním průčelí v přízemí i v patře renesanční arkáda.
    Dále zde stojí prostorná kaple, která vznikla roku 1857 rozšířením původní zvonice.
    Ve staré pečeti byla radlice a krojidlo.
   Na severní straně kopce "Roudnice" se dobývala dobrá železná ruda, která se dovážela do Zastávky. Dolování se předvším kvůli špatné dopravě nevyplácelo a bylo kolem roku 1850 zastaveno.
  V letech 1845 - 1880 se vyučovalo výpomocně z Biskupic. Roku 1889 byla založena nová škola jako jednotřídka, později se z ní stala škola dvoutřídní.
    V roce 1870 se uvádí v obci 49 domů a 337 obyvatel, roku 1900 žilo v 63 domech 385 lidí a roku 1910 žilo v obci 378 obyvatel, z toho čtyři se hlásili k německé národnosti. K 31.12.2002 žilo trvale v obci 261 lidí, z toho 121 mužů a 140 žen.

Mikroregion Sever Znojemska - prezentace obce
Obce Znojemska - Sdružení obcí Sever Znojemska  - krátká prezentace obce v rámci sdružení
Hrady, zámky, tvrze - alespoň fotografie zámku
 
zpět na obce
domů