wz

Šalomoun, moudrý král, ale kde se tady sakriš vzal...

     Další z mých nočních genealogických můr se jmenuje Jan Šalomoun a ještě záhadnější se mi zdá jeho první žena Mariana Šalomounová rozená Malovaná z Tulešic a jejich syn Matěj. U Marie to jde tak daleko, že ji začínám považovat za doklad toho, že UFO běžně na naší planetě přistává...
     Jak to tedy začalo? V matrice narozených pro obec Únanov jsem dorazila v jedné z linií v klidu do roku 1838, kdy se zde Matějovi Šalomounovi, domkaři, narodil můj předek syn Matěj Šalomoun, matkou byla Mariana roz. Šalomounová, říkala jsem si a jéje, příbuzenské vztahy, no to by ledacos vysvětlovalo, jenže, jak jsem již několikrát uváděla, matrika oddaných pro obec od roku 1784 je nedostupná a ještě nějaký rok bude, takže se lze orientovat pouze dle matrik narozených a zemřelých a dle kroniky únanovských domů, úžasného díla pro tuto obec, leč s drobnými chybami a bez udání zdrojů jednotlivých událostí, ale i tak úžasné!
    Marianu Šalomounovou roz. Šalomounovou a její předky jsem vcelku bez problémů našla, ale u jejího manžela Matěje jsem narazila. Zřejmě se jen jednalo o shodu jmen a žádná příbuzenská linie se nekonala. Alespoň zatím tomu nic nenasvědčuje.
  Takže záhada jménem Matěj Šalomoun st. a ml.:
  V matrice zemřelých jsem našla zápis o úmrtí Matěje st. roku 1868 - měl zemřít ve věku 60 let. Jenže žádný zápis narozeného Matěje Šalomouna kolem roku 1808 se v matrice narozených nevyskytuje. Prošla jsem ji několikrát tam a zpátky a našla pouze jeho sourozence narozené před i po přibližném datu jeho narození. Vzhledem k tomu, že se u obce roku 1809 svedla jedna z napoleonských bitev, možná, že matka s dětmi odešla do nějaké vzdálenější vsi za svými příbuznými, ale kam?
   Vzala jsem do ruky tedy kroniku domů a hledala zápis k domu č. 104, ve kterém zemřel. Našla jsem tam zmínku, že měl být synem Jana Šalomouna z č. 30 a že se znovu oženil roku 1854 oženil s Annoumarií vdovou po Josefu Hanzalovi, dcerou  Terezie Pokorné dcery Jiřího ? láníka z Němčiček. Nejdříve jsem se zaradovala - jiná farnost - bude k dispozici matrika. Vzápětí jsem si uvědomila, že nevěsta byla vdovou a tudíž se svatba se vší pravděpodobností odehrála v mně nedostupné farnosti únanovské… Nicméně v znojemském archívu jsem prohledala doklady ke sňatkům (kniha ohlášek ani starší sčítací operáty se nedochovaly) a v roce 1854 jsem podobný sňatek nenašla. Až v roce 1855 jsem našla skutečně svatbu Matěje Šalomouna, ale 1/4láníka z čísla 20 tehdy 27 letého, tzn. že se měl narodit kolem roku 1828 tedy 20 let po inzerovaném Matěji. Skutečně si vzal za ženu vdovu Hanzalovu a odpovídají tomu i zápisy v gruntovní knize, takže nula od nuly pošla a opět se ukázalo, že ne všechno je zpracováno nebo vyloženo v kronice domů přesně.
   Podívala jsem se do kroniky domů k č. p. 30 - našla jsem tam Jana Šalomouna z Černína a jeho ženu Annu roz. Matěj Malovaný z Tulešic. Jako syn je uveden i Matěj Šalomoun nar. 1809, poprvé ženatý s Marianou Šalomounovou, druhý sňatek je s Margaretou Černou vdovou, dcerou Josefa Urbánka, šafáře a Mariany roz. Antonín Diviš z Bačic. Což mi sice neosvětlilo nic k Matěji Šalomounovi, ale díky tomuto zápisu jsem se konečně propracovala k předkům Johany Stehlíkové roz. Josef Urbánek šafář v několika okolních obcích (zápisy u jejich dětí), kterého jsem nemohla objevit a tato stopa se nakonec ukázala jako pravá!!! Toto je názorná ukázka toho, že někdy jako vedlejší produkt hledání objevíte prastarou záležitost…
   U dětí Jana Šalomouna a jeho ženy Anny roz. Matěj Malovaný se stále objevuje zápis, že je  z Tulešic, jenže při procházení tulešických matrik jsem na žádného Malovaného či Malovanou nenarazila ani na Šalomouna…
  Takže stručná rekapitulace:
  1. mám Matěje Šalomouna st. - vím kde a kdy zemřel, neznám místo a datum narození a prvního sňatku
  2. znám otce Matěje Šalomouna st. - Jana - vím, kde a kdy zemřel, neznám místo a datum narození, prý pocházel z Černína, ale tam o něm není ani stopy, neznám místo a datum sňatku
  3. vím, že měl ženu Marianu Malovanou - nevím kdy a kde se narodila, vdala, kde povila syna Matěje a ani, kdy a kde zemřela - Mariana bude zřejmě věc Makropulos nebo UFO…
  Prolezla jsem i dědické spisy pro Únanov z cizích obcí - tedy i pro Tulešice a stejně jsem nic nenašla.
  Doufám, že po zpřístupnění matriky oddaných se nějaká stopa najde, ale nevím, nevím.

Po letech jsem se dočkala a byla zveřejně mnou tolik očekáváná matrika oddaných pro obec Únanov. Hledala jsem samozřejmě svoje kritické body a sláva, třikrát sláva, něco málo jsem tam našla.

1. našla jsem sňatek Jana Šalomouna a Marie Malované, rodičů Matěje Šalomouna st. Skutečně se brali 7. ledna 1807 v Únanově. Jan jako syn zemřelého Matěje (jak jinak, že) Šalomouna, pololáníka a Mariana Malovaná, dcera Františka (nikoliv Matěje) Malovaného, pasáka z Vevčic. Je to poměrně zajímavé, i proto, že v Únanově se narodila již 26.12. 1806 jejich dcera Maria Anna. Zápis v rodné matrice ovšem vůbec nenese znaky toho, že by tam otec byl dopsán později na základě nějakého prohlášení. Prostě to tam tak v klidu je, a pak hledej stopy...
Tímto bodem se otevřela nádherná cesta k místu narození Matěje st. Když člověk tuší, kde má hledat, je to hračka. Nahlédnutím do rodné matriky pro Vevčice jsme konečně našla, kdy a kde se Matěj narodil, bylo to 5.10.1808 a ještě tam stihla Marie porodit v září 1810 dceru Terezii. Pak už se přesunuli do Únanova, kde v této činnosti plynule pokračovali.
Mám tedy vyřešeno, kdy a kde se Matěj narodil, znám datum a místo prvního sňatku. Jenže, kdo je otec, přece jen jistá si nejsem. Naštěstí se chlapec oženil ještě jednou a to roku 1838. Většinou jsou matriky k identitě vdovců v tomto období stručné. Naštěstí toto nebyl tento případ a tak se dozvídám, že otcem byl Matěj Šalomoun, půlláník z Únanova a matkou Mariana dcera Jiřího Štrubla z Únanova.
2. Zápisem druhého Matějova sňatku se rázem rozlouskl problém i kdo je vlastně jeho otcem a rázem je velký posun i rodu Šalomounů...
3. Bohužel Mariana Malovaná je stále věc Makropulos - ani sňatek, ani místo narození jejích dvou dalších dětí její osobu žádným směrem neposunuly. Nenašla jsem ani ve Vevčicích žádný záznam o narození, úmrtí a ani na žádného jiného Malovaného jsem nenarazila.

Takže shrnutí, Šalomouni se prostě v Únanově zahnízdili už dávno, Malovaný je stále utajovaný a v ilegalitě...