ROZKOŠ


    Jinak Roskosch, Roskoss, Šrámek, Schramek.
    Obec Rozkoš byla založena před rokem 1750 na křižovatce silnic Znojmo - Jaroměrice n. Rokytnou - Moravský Krumlov - Moravské Budějovice.  Náležela k hostimskému panství a statku Boskovštejn. Jméno pochází z názvu jedné ze tří zdejších hospod Rozkoš, Kratochvíle a Peklo, jméno Šrámek, které se původně užívalo v okolí, prý pochází od jména prvního hostinského, který se zde trvale usadil.
    Domy ve vsi byly nízké s malými okny, stavěné z kamene nebo z kotovic, kryté došky. Elektrifikace provedena roku 1930.
    V obci je kaple se zvonicí z druhé pol 19. stol, sousoší Nejsvětější Trojice (u kapličky Rozkoš - v pozadí dům č. 2, patřil kdysi mým předkůmse zvonicí) z konce 18. stol.
    Škola zde byla již před r. 1876, roku 1900 je uváděna jako jednotřídní.
    R. 1787 použila ves pečeť s oválným štítem, v němž jsou dvě srdce nad dvěmi překříženými otkami.
    V obci se nacházel dvůr patřící velkostatku Hostim a v letech 1900 a 1924 zde bylo sídlo lesního revíru velkostatku Hostim a v letech 1935 a 1946 státního polesí.
    Poštou a školou patří do Jevišovic, farností  spadá pod Biskupice v okr. Třebíč, tam patří i hřbitovem.
    Z rodáků se uvádí: prof. Jan Filipský, Antonín Kabelka, učitel, italský legionář, Ludvík Meduna, archeolog.
    Roku 1843 žilo v obci 434 obyvatel, z toho 206 mužů a 228 žen v 59 domech a 96 domácnostech. Roku 1880 zde bylo 70 domů 447 obyvatel, roku 1921 žilo v 81 domech 482 obyvatel. K 31.12.2002 měla obec 179 obyvatel, z toho 84 mužů a 95 žen.


    Nenašla jsem žádné stránky, které by byly věnovány obci, ani mi není známa příslušnost do jakéhokoliv sdružení ani alespoň krátká prezentace v rámci nějakého programu. (A ani raději nebudu zmiňovat, co všechno mi pod heslem rozkoš vylezlo...)

zpět na obce
domů