PAVLICE

      Jinak Paulitz.
    První zmínka o Pohled na Pavlice roku 1909Pavlicích pochází z roku 1356, kdy se zde připomínají vladykové Albrecht a Turoch z Pavlic.  Roku 1498 patřily pod bítovské panství. Roku 1515 Albrecht Bítovský z Lichtenburka prodal Pavlice Janovi ze Mstěnic. Roku 1630 prodali Pavlice zemští plnomocníci jeho dcer Anežky, Anny, Aleny a Kateřiny paní Anežce z Krajku. Roku 1549 poručil král Ferdinand Znojmu, aby trestali sedláky a rychtáře ve vsi Pavlicích za loupež. Třicetiletá válka zanechala na Pavlicích těžké stopy. Ve vsi byla před válkou  německá menšina, ale válkou zanikla úplně. Od roku 1628 byly v majetku jevišovického panství. V držení rodu de Souches a hrabat Ugarte zůstaly až do r. 1897, kdy byly prodány Robertovi rytíři Biedermannovi de Turony, vídeňskému továrníkovi.
     Roku 1649 vystavěl majitel jevišovického panství Raduit de Souches v Pavlicích špitál s domácí kaplí. Ta byla již roku 1670 stržena a na jejím místě byla nákladem opět Raduita de Souches postavená nová, v které směly být slouženy mše svaté. Roku 1675 byl zřízen při oltáři v kapli Boží hrob. R. 1829 majitel jevišovického panství dal rozšířit kapli, ze které tak vznikl kostel sv. Filipa a Jakuba, vnitřní úpravy proběhly roku 1856. U kostela bývala do roku 1764 Kalvárie a do roku 1806 kaple utrpení Kristova. Sakristie byla přistavena r. 1899.
    Fara byla vystavěna r. 1785, kdy byla zřízenPavlice roku 1930a lokálie. Farní budova byla vybudována roku 1829. Na hřbitově pochovávali nebožtíky z Pavlic a Grešlového Mýta a do roku 1901 i Vranovská Ves, která si v tomto roce zřídila vlastní hřbitov.
    V obci řádila cholera v letech 1833 a 1835 a vyžádala si přes 30 obětí.
  Škola byla dvoutřídní, česká. V roce 1901 ji navštěvovalo 175 dětí. Byla založena r. 1800. Původně byla utrakvistická, jednotřídní. Roku 1884 pak byla rozšířena na dvojtřídní.
    Rody, které držely rodné grunty přes sto let: Přibylův, Bieglerův, Parůžkův, Březinův, Kopův, Jeřábkův, Holzrův, Machovských a Vrátných.
    V roce 1834 žilo v 78 domech 480 obyvatel, roku 1890 ve 105 domech již 667 obyvatel a v roce 1900 žilo v obci 667 obyvatel, české národnosti, katolického vyznání. K 31.12.2002 žilo v obci 486 obyvatel, z toho 242 mužů a 244 žen.


zpravodaj obcí při formanské cestě - Pavlice
prezentace obce v rámci okresu Znojmo

zpět na obce
zpět na panství
domů