wz
Odkazy

Mapy:  

jedná se o třetí vojenský atlas Rakouska - Uherska v poměru 1:200 000, názvy jednotlivých sídel jsou psány v úřední řeči, tedy v němčině
císařské otisky stabilního katastru - postupně zpřístupněné katastrálních map - nejdříve Čechy a později Morava
staré mapy již od roku 1716
úžasné mapy
vyhledává dle čísel popisných
Genealogie:
základy genealogie pro Čechy a Moravu, včetně odkazů na stránky jednotlivých laických i profesionálních genealogů, výčet základní literatury apd.
můžete zde publikovat váš rodokmen a nebo pátrat v našich databázích s informacemi z genealogie
podobné stránky jako rod a clan pro SR
diskuzní forum lidí, které baví genealogie, kdo co neví, se ptá, kdo co ví, poví...
mladší a trošku jiná podoba diskuzního fora, třídění dotazů a odpovědí dle kategorií
Moravská genealogická a heraldická společnost
česká společnost
slovenská společnost
společnost zabývající se archivnictvím a odkazy na různé české i cizí archivy
stránky ministerstva vnitra - vyhledávání dle několika způsobů zadání jednotlivých archivních fondů a sbírek a určení archivu, ve kterém jsou uloženy
pomalu plnící se databáze českých a moravských hřbitovů a jednotlivých osob zde odpočívajících
mnohem větší slovenská obdoba
stránky snažící se shromáždit na jednom místě co nejvíce materiálů a poznatků ke genealogii (nemají rády IE...)
Písmo a čtení starých dokumentů:
stránky věnované čtení toho druhu písma
učební pomůcky katedry historických věd FHS UPCE - úžasně zpracované internetové učebnice čtení


Genealogický software:

francouzský program hovořící anglicky
freewarový program - anglický, ale lze doinstalovat češtinu, velmi variabilní, nastavení dle vlastní potřeby
čeština do předchozího programu včetně návodu k instalaci
německý freewarový program - velmi dobrý na zobrazování a tisky


Ostatní:

stránky brněnského biskupství - lze vyhledávat jednotlivé obce a jejich příslušnost k farním úřádům a kontakty na ně
stránky rakouského profesionálního genealoga - lze vyhledávat jednotlivé obce i dle částí názvů nebo dle starých názvů a poskytuje i základní přehled o příslušnosti k farnímu úřadu a rámcové uložení příslušných matrik v archivech
latinsko - český, česko - latinský slovník, lze i jiné varianty
stránky nakladatelství Libri a  přehled jmen a datumů jejich svátků