OCMANICE

    Ocmanice byly součástí Vanečského statku. Po smrti Sezemy a Tobiáše, bratří z Vanče, daroval markrabí Jan r. 1366 jejich zboží, které mu připadlo, tedy vesnice Vaneč, Studenec, Zahrádku a Ocmanice, Janovi z Meziříčí. Avšak Bohuš z Vanče se nevzdal práva na tyto vesnice, ale odkázal je r. 1371 manželce Dorotě. Aby se vyhnul sporům s příbuzným Janem Meziříčským, prodal mu r. 1373 všechno zboží, které zde měl. R. 1480 se Náměště ujali páni z Lomnice a Ocmanice se staly navždy součástí náměšťského statku.
    Přifařeny jsou do Náměště, přiškoleny bývaly do Naloučan.  Později byla v obci zřízena škola, kterou navštěvovalo přes 60 žáků. Bratrská škola zde stála r. 1582. Ocmanice mají svůj hřbitov.
    V roce 1900 žilo v 46 domech 343 obyvatel, národnosti české, vyznání katolického, roku 1870, kdy byla spojena s Náměští v jednu obec, zde žilo 338 obyvatel. K 31.12.2002 v Ocmanicích žilo 326 obyvatel, z toho160 mužů a 166 žen.


oficiální stránky obce Ocmanice

    zpět na obce
domů