Z MATRIK

    Kdysi se na Mageu probíralo, jak by bylo fajn, kdyby se vytvořila nějaká stránky, které by mimo jiné zveřejňovaly zápis matričních událostí, kde aktéry byli lidé z jiných farností a které se mnohdy téměř nedají dohledat. Protože i já občas narazím v matrikách na nějaký neobvyklý zápis nebo zápis o narození, úmrtí nebo sňatku lidí, kteří nejsou z dané farnosti, někdy dokonce ani z okolních farností, tak jsem se rozhodla, že tyto zápisy si budu vypisovat a na těchto stránkách zveřejňovat. Jen bych chtěla upozornit, že se určitě nebude jednat o všechny jinakosti v dané matrice, jsou to jen ty, kterých jsem si stačila všimnout, takže i když byste případně měli stopu vedoucí do té či oné matriky a nenalezli jste zápis na této stránce, neznamená to, že v té matrice není:-)))
   
   
Poslední aktualizace: 6. září 2006

č. m. dle MZA                    farnost                        okres


str.            datum             druh zápisu       přibližný zápis
10 915                                Tasov                        Žďár nad Sázavou a Třebíč


104            26.11.1780          O                Pavel syn Pavla Kovaříka z Krokočína a Kateřina dcera Jana Duffka z Březky
15              14.05.1741          O                Jiří syn Pavla Buriana Z Horžio a Terezia dcera Václava Kratochvíla z Tasova  
15                ?.05.1741           O               Matěj Hubacžek (Hubáček) Brandejs a Elizabetha Mlejnkova Jimramov

14 762                                Únanov                       Znojmo

356             4.8.1925               Z            František Horák, obuvník, po druhé ženat s Magdalenou, roz. Mackouvou- 12.7.1898 v Hor. Dunajovicích, I. sňatek 27.9.1864 s Annou                     Kozlíčkovou, roz. Hašek, nar. 31.10.1837 v Borovsku okr. Čáslav, fara Dolní Kralovice
354            10.7.1925               Z            František Vorel , tesař, ženat s Františkou, roz. Vávra, nar. 2.2.1853 v Hrubčicích, fara Řeznovice
351            15.7.1924               Z            Matěj Zoufalý, soukromník v Únanově, narozen 1839 v Běhařovicích, vdovec
349            8.3.1924               Z           František Chorina, pekař, ženat s Marií Skřivánkovou - 24.2.1878 v Prešpurku(+1.11.1896 Únanov), podruhé s Marií Šupkovou - 4.5.1897 v Příměticích - Kravsku, narozen 4.10.1847 v Přerově, syn Augustina a Anny roz. Anton Bia
344            25.5.1923                Z           Jan Urbánek, šafář ve dvoře, ženatý s Františkou roz. Buchalovou 12.5.1878 v Biskupicích, nar. 25.12.1849 v Myslibořicích, 25.12.1849 v Zarubicích
338            10.12.1921              Z            Anna Toiflová, roz. Havlátová, vdova po Josefu, nar. 14.5.1848 v Jasenici, fara Jenešov, oddána 12.11.1878 v Únanově
338             27.12.1921             Z            Gross Edhart, nar. 1880 v Lhánicích, fara Mohelno, ženat  s Marie, roz. Rožnovská r. 1905 v Dalešicích
332             9.11.1920               Z            Brázdová Anna, svob. obchodnice, dcera Jiřího Brázdy, šenkýře ve Svratce a Anny, roz. Fialové, nar. 10.9.1873 ve Svratce, okr. Chrudim
333            16.11.1920              Z            Karel Hadroušek, soudní rada v Blanský, ženat s Marií roz. Pechancovou, nar. 29.10.1882 v Únanově, oddán 11.1.1914 ve Vídni, sv. Štěpán
331                2.4.1920              Z            Josef Čtveráček, hostinský, ženat s Anežkou roz. Vlasákovou 28.9.1875 v Horním? Újezdě, nar. 17.3.1850 v Jaroměřicích
330            31.12.1919              Z             Petr Nechvátal, výměnkař v Únanově, naroz. 25.6.1836 v Dolnicích u Lesonic, oddán 18.1.1865 v Žeroticích
330            4.1.1919                  Z            Josefa Stáňová, nádenice, vdova po + Františku, podruhu v Křepicích, roz. Jiří Bardas, nar. 11.2.1891 v Medlicích, oddání 4.11.1867 v Běhařovicích 
327            1.6.1919                  Z             Němec Jan, almužník, vdovec po Marii, nar. 8.5.1854 v Roketnici, oddán v Jakubově 17.1.1882
326             13.11.1918             Z             Straka Jan, nádeník, ženat s Antonií, roz. Vejmelkovou, nar. 3.8.1850 v Ivančicích, oddán 1880
325              17.10.1918            Z              Diviš Josef, nádeník, nar. 1850 v Litovanech, oddán 1876 v Krhově
320                20.7.1917            Z              Brázdová Tekla, vdova po Václavu, nádeníku v Bzenci, rozená Hanáček František, nar. 1848 v Olšovci u Bzence, oddána 1869 v Bzenci
319            15.3.1917                Z              Benáček Jan, dělník a domkař, nar. 1862 v Křtěnici, oddán 1891 v Únanově
316                8.4.1916              Z             Slatinská Františka, vdova po Antonínu, almužnice, roz. Jan Vaverka, nar. 1837 v Pozďátkách, oddána 1868
313                4.8.1915              Z              Urbánek Karel, nar. 1.11.1846 v Pavlicích, oddán 1879 v Příměticích
306                3.2.1914              Z              Podveská Marie, vdova po Františku, hostinském v Únanově, nar. 1838 Útěšice u Hrotovic, oddána 1859 Krhově
306                20.3.1914            Z              Horáková Františka, vdova po Jakubovi, rozená Sobotková, nar. 1829 v Medlicích, oddána 1861 v Horních Kounicích
305                21.5.1913            Z              Zadvorský Josef, manžel. syn Eliáše Zadvorského, nádeníka v Únanově, nar. 1912 v Krywačka, Halič
304                17.3.1913            Z              Nesbeda Jan, soukromník, svob., nar. 1843 v Dluhomilově
302                2.8.1912              Z              Cibulka Ondřej, syn Martina Cibulky, dělníka z  St. Otura, Nitra, evagnelického vyznání 5 let
289                24.11.1911          Z              Hanák Alexandr, syn Františky Hanákové z Klostenburku, příslušné v Kroměříži, nar. 1911 ve Vídni
289                    1911                Z              Már Jan, 82 let, nar. 1829 neznámo kde, oženil se ?
288                    1911                Z              Martínek Karel, syn Marie Martínkové, služky ze Stříteže, nar. 1910 ve Vídni v nalezinci
286                    12/1910           Z              Antonín Stanislav, nar. 1844 ve Výrovicích
286                    12/1910           Z              Eleonora Stanislavová roz. Šebelová, nar. 1841 v Mašovicích, oddáni 1873 v Únanově
282                    1909                Z              Zoufalá Marie, dcera Antonie Zoufalé, služky ve Watzersdorfě v Dol. Rakousích, nar. 1907 ve Znojmě
282                    1909                Z              Zoufalá Anna, dcera Františka Zoufalého, obuvníka v Běhařovicích, nar. v Ravensbruku 1906
282                    1909                Z              Zoufalý František, syn Antonie Zoufalé, služky ve Watzersdorfě  v Dol. Rakousích, příšlušný do Běhařovic, nar. 1906
273                    1907                Z              Mazáková Judita, dcera Martina Mazáka, dělníka v Únanově, příslušného do Horního Bzince, Nitra, nar. 1905
264                    1905                Z              Novák Antonín, dělník ve dvoře, příslušný do Chlístova u Rokytnice, nar. 1865, od. 1901
262                    1904                Z              Tomolová Barbora, maželka Jakuba Tomole, nar. 1849, od. 1881 v Běhařovicích
256                    1901                Z              Šupina Rudolf, syn Jana Šupiny, příslušného do Píšťan, komitet Nitra, 4 roky
255                    1901                Z              Rytířová Anna, vdova po Jakubu Rytířovi z Plavče,  78 let
249                    1899                Z              Štěpán a Maria, děti Jiřího Buše, nádeníka ve dvoře, příslušného do  Morav. Leskova , komitát Trenčín v Uhrách, 2 a 6 dní
249                    1899                Z              Kateřina Vávrová, almužnice a vdova po Janu Vávrovi, krejčím v Praze, 70 let
247                    1898                Z              Dedík Jan, syn Dedíka Jiřího, příslušného do Moravského Liezskova, komitet Trenčín v Uhrách, 2 měsíce
239                    1894                Z              paní Vilhemína Křehlíková, manželka Karla Křehlíka, nájemníka dvora Oberfallbrunn, 36 let
225                    1888                Z              Veronika Sobotková, vdova po rolníku z Medlic, bytem v Únanově na výměnku u dcery , 86 let
222                    1886                Z              Josef Štrubl, výminkář, bytem v Kuchařovicích, 70 let
211                    1881                Z              Františka Pialková, vdova po řezníku v Plavči, bytem v Únanově, 82 let
207                    1879                Z              Kateřina Matyášová, žena Josefa Matyáše, havíře v Oslavanech, 36 let
204                    1878                Z              Josefka Vaverková, vdova po Janu Vaverkovi, podruhovi v Pozďátkách, 80 let
204                    1878                Z              Anna, dcera Josefa Matyáše, havíře v Oslavanech, asi 1 rok
203                    1878                Z              Františka, vdova po Pavlu Matyzkovi?, šafáři v Hrádku u Znojma, 84 let
201                    1876                Z              Houzar Josef, tesař, v pravi zde přišlý z okr. Telč. Bíttovánkách, 65 let
184                    1868                Z              Uršula Stehlíková, vdova po Václavovi Stehlíkovi, mistru kováři z Tulešic, 74 let
178                    1866                Z              Stehlík Jakub, pasák krav z Maherhof? , 31 letstr.            datum             druh zápisu       přibližný zápis

14 754                        Únanov                    Znojmo


103            1828                N                    Podveská Josefa (provdaná za Jana Stanicse obchodníka z Olešan, Heřmanče (JH)  r. 1850 v Únanově) dcera Antonína Podveského hostinského z                                                                      Únanova (č.11), nar. 1787 v Drnovicích a  Mariany roz. Josef a Josefa Branský? 1/2láník z Drnovic nar. 1791 v Drnovicích, oddáni  1811 v Lysicích
130            1835                N                    Podveský  František Xaver (oddán s Marií Annou Wobornou v Krhově 1859), syn Antonína Podveského (syna Jana a Barbory, roz. Koutný) a                                                                            Mariany roz. Josef  Branský
223            1852                N                    Daňhel Jakub, syn Pavla Daňhela, obuvníka z Oslavan a Rosalie, dcery Stehpana Scharkase ? z Uher (dost detailní zápis) - zřejmě zemřel
248            1858                N                    Musilová Mariana, dcera Josefa Musila, domkaře z Únanova,( syna Martina Musila z Bukowa z Čech a jeho ženy Magdaleny roz. Klaberny? z                                                                              Bukowa)  a  jeho ženy Mariany roz. Jan Ronovský z Únanova
260            1860                N                    Karolína dcera Josefa Dubna z Lipnice okr. Německý Brod (syn Josefa Dubna z Lipníku a  Karolíny roz. Svobodové ze Světlé?) a Marie Anny roz.                                                                       Tomáš Dvořák z Únanova

14 753                         Únanov                    Znojmo

292            1758                O                    Večeřa Ondřej, vdovec, pasák z Mikulovic a Kateřina, leg. dcera + Ondřej Messa z  Krasonic


domů