wz
Z MATRIK

    Kdysi se na Mageu probíralo, jak by bylo fajn, kdyby se vytvořila nějaká stránky, které by mimo jiné zveřejňovaly zápis matričních událostí, kde aktéry byli lidé z jiných farností a které se mnohdy téměř nedají dohledat. Protože i já občas narazím v matrikách na nějaký neobvyklý zápis nebo zápis o narození, úmrtí nebo sňatku lidí, kteří nejsou z dané farnosti, někdy dokonce ani z okolních farností, tak jsem se rozhodla, že tyto zápisy si budu vypisovat a na těchto stránkách zveřejňovat. Jen bych chtěla upozornit, že se určitě nebude jednat o všechny jinakosti v dané matrice, jsou to jen ty, kterých jsem si stačila všimnout, takže i když byste případně měli stopu vedoucí do té či oné matriky a nenalezli jste zápis na této stránce, neznamená to, že v té matrice není:-)))
  
  
Poslední aktualizace: 6. září 2006
str.
datum
druh zápisu
přibližné znění zápisu
č.m. dle MZA:
10915
farnost:
Tasov
okres:
Žďár n. Sáz.

104
26.11.1780
O
Pavel syn Pavla Kovaříka z Krokočína Kateřina dcera Jana Duffka z Březky
15
14.5.1741
O
Jiří syn Pavla Buriana z Horžio a Terezia dcera Václava Kratochvíla z Tasova
15
?.5.1741
O
Matěj Hubacžek Brandejs a Elizabetha Mlejnkova Jimramov
č. m. dle MZA:
14762
farnost:
Únanov
okres:
Znojmo

356
1925
Z
František Horák, obuvník, po druhé ženat s Magdalenou, roz. Mackovou - 12.7.1898 v Hor. Dunajovicích, první sňatek 27.9.1864 s Annou Kozlíčkovou, roz. Hašek, nar. 1837 v Brorovsku, okr. Čáslav, fara Dolní Kralovice
354
1925
Z
František Vorel, tesař, ženat s Františkou, roz. Vávra, nar. 1853 v Hrubčicích, fara Řeznovice
351
1924
Z
Matěj Zoufalý, soukromník v Únanově, nar. 1839 v Běhařovicích, vdovec
349
1924
Z
František Chorina, pekař, ženat s Marií Skřivánkovou, 1878 v Prešpurku (+1896, Únanov), podruhé s Marií Šupkovou 1897 v Příměticích - Kravsku, narozen 1847 v Přerově, syn Augustina a Anny, roz. Anton Bia
344
1923
Z
Jan Urbánek, šafář ve dvoře, ženatý s Františkou Buchalovou 1878 v Biskupicích, nar 1849 v Zárubicích, Myslibořicích
338
1921
Z
Anna Toiflová, roz. Havlátová, vdova po Josefu, nar. 1848 v Jasenci, fara Jenešov, oddána 1878 v Únanově
338
1921
Z
Edhard Gross, nar. 1880 v Lhánicích, fara Mohelno, ženat s Marii Rožnovskou r. 1905 v Dalešicích
332
1920
Z
Brázdová Anna, svob. obchodnice, dcera Jiřího Brázdy, šenkýře ve Svratce a Anny Fialové, nar. 1783 ve Svratce, okr. Chrudim
333
1920
Z
Karel Hadroušek, soudní rada v Blansku, ženat s Marií roz. Pechancová, nar. 1882 v Únanově, oddán 1914 ve Vídni, sv. Štěpán
331
1920
Z
Josef Čtveráček, hostinský, ženat s Anežkou Vlasákovou 1875 v Horním? Újezdě, nar. 1850 v Jaroměřicích
330
1919
Z
Petr Nechvátal, výminkář v Únanově, nar. 1836 v Dolnicích u Lesonic, oddán 1865 v Žeroticích
330
1919
Z
Josefa Stáňová, nádenice, vdova po Františku, podruhu v Křepicích, roz. Jiří Bardas, nar. 1841 v Medlicích, oddána 1867 v Běhařovicích
327
1919
Z
Němec Jan, almužník, vdovec po Marii, nar. 1854 v Roketnici, oddán 1882 v Jakubově
326
1918
Z
Straka Jan, nádeník, ženat s Antonií, roz. Vejmelkovou, nar. 1850 v Ivančicíh, oddán 1880
325
1918
Z
Diviš Josef, nádeník, nar. 1850 v Litovanech, oddán 1876 v Krhově
320
1917
Z
Brázdová Tekla, vdova po Václavu, nádeníku v Bzenci, roz. Hanáček František, nar. 1848 v Olšovci u Bzence, oddána 1869 v Bzenci
319
1917
Z
Benáček Jan, dělník a domkař, nar. 1862 v Křtěnici, oddán 1891 v Únanově
316
1916
Z
Slatinská Františka, vdova po Antonínu, almužnice, roz. Jan Vaverka, nar. 1837 v Pozďátkách, oddána 1868
313
1915
Z
Urbánek Karel, nar. 1846 v Pavlicích, oddán 1879 v Příměticích
306
1914
Z
Podveská Marie, vdova po Františku, hostinském v Únanově, nar. 1838 Útěšice u Hrotovic, oddána 1859 v Krhově
306
1914
Z
Horáková Františka, vdova po Jakubovi, rozená Sobotková, nar. 1829 v Medlicích, oddána 1861 v Horních Kounicích
305
1913
Z
Zadvorský Josef, manžel. syn Eliáše Zadvorského, nádeníka v Únanově, nar. 1912 v Krywačka, Halič
304
1913
Z
Nesbeda Jan, soukromník, svob., nar. 1843 v Dluhomilově
302
1912
Z
Cibulka Ondřej, syn Martina Cibulky, dělníka z St. Otura, Nitra, evengelík, 5 let
289
1911
Z
Hanák Alexandr, syn Františky Hanákové z Klostenburku, příslušné v Kroměříži, nar. 1911 ve Vídni
289
1911
Z
Már Jan, 82 let, nar. 1829 neznámo kde, oženil se?
288
1911
Z
Martínek Karel, syn Marie Martínkové, služky ze Stříteže, nar. 1910 ve Vídni v nalezinci
286
1910
Z
Antonín Stanislav, nar. 1844 ve Výrovicích
286
1910
Z
Eleonora Stanislavová, roz. Šebelová, nar. 1841 v Mašovicích, oddáni 1873 v Únanově
282
1909
Z
Zoufalá Marie, dcera Antonie Zoufalé, služky ve Watzesdorfě v Dol. Rakousích, nar. 1907 ve Znojmě
282
1909
Z
Zoufalá Anna, dcera Františka Zoufalého, obuvníka v Běhařovicích, nar. 1906 v Ravensbruku
282
1909
Z
Zoufalý František, syn Antonie Zoufalé, služky ve Watzesdorfě v Dol. Rakousích, příslušný do Běhařovic, nar. 1906
273
1907
Z
Mazáková Judita, dcera Martina Mazáka, dělníka v Únanově, příslušného do Horního Bzince, Nitra, nar. 1905
264
1905
Z
Novák Antoní, dělník ve dvoře, příslušný do Chlístova u Rokytnice, nar. 1865, odd. 1901
262
1904
Z
Tomolová Barbora, žena Jakuba Tomole, nar. 1849, odd. 1881 v Běhařovicích
256
1901
Z
Šupina Rudolf, syn Jana Šupiny, příslušného do Péšťan, komitet Nitra, 4 roky
255
1901
Z
Rytířová Anna, vdova po Jakubu Rytířovi z Plavče, 78 let
249
1899
Z
Štěpán a Maria, děti Jiřího Buše, nádeníka ve dvoře, přílušného do Morav. Leskova, komitát Trenčín v Uhrách, 2 a 6 dní
249
1899
Z
Kateřina Vávrová, almužnice a vdova po Janu Vávrovi, krejčím v Praze, 70 let
247
1898
Z
Dedík Jan, syn Dedíka Jiřího, příslušného do Morav. Liezskova, komitet Trenčín v Uhrách, 2 měsíce
239
1894
Z
paní Vilhemína Křehlíková, manželka Karla Křehlíka, nájemníka dvora Oberfallbrunn, 36 let
225
1888
Z
Veronika Sobotková, vdova po rolníku z Medlic, bytem v Únanově na výminku u dcery, 86 let
222
1886
Z
Josef Štrubl, výminkář, bytem v Kuchařovicích, 70 let
211
1881
Z
Františka Pialková, vdova po řezníku v Plavči, bytem v Únanově, 82 let
207
1879
Z
Kateřina Matyášová, žena Josefa Matyáše, havíře v Oslavanech, 36 let
204
1878
Z
Josefa Vaverková, vdova po Janu Vaverkovi, podruhovi v Pozďátkách, 80 let
204
1878
Z
Anna, dcera Josefa Matyáše, havíře v Oslavanech, 1 rok
203
1878
Z
Františka, vdova po Pavlu Matyzkovi, šafáři v Hrádku u Znojma, 84 let
201
1876
Z
Houzar Josef, tesař, přišlý z okr. Telč. Bíttovánkách, 65 let
184
1868
Z
Uršula Stehlíková, vdova po Václavovi Stehlíkovi, mistru kováři z Tulešic, 74 let
178
1866
Z
Stehlík Jakub, pasák krav z Maherhof?, 31 let
str.
datum
druh zápisu
přibližné znění zápisu
č. m. dle MZA:
14 754
farnost:
Únanov
okres:
Znojmo

103
1828
N
Podveská Josefa (provdaná za Jana Stanicse, obchodníka z Olešan, Heřmanče (JH) r. 1850 v Únanově, dcera Antonína Podveského, hostinského z Únanova (č. 11), nar. 1787 v Drnovicích a Mariana roz. Josef a Josefa Branský?, 1/2láník z Drnovic nar. 1791 v Drnovicích, odd. 1811 Lysice
130
1835
N
Podveský František Xaver (odd. s Marií Annou Wobornou v Krhově 1859), syn Antonína Podveského (syn Jana a Barbory Koutné) a Mariany roz. Josef Branský
223
1852
N
Daňhel Jakub, syn Pavla Daňhela, obuvníka z Oslavan a Rosalie, dcery Stephana Scharkase z Uher, zřejmě zemřel
248
1858
N
Musilová Mariana, dcera Josefa Musila, domkaře z Únanova, (syna Martina Musila z Bukowa z Čech a jeho ženy Magdaleny roz. Klaberna? z Bukowa) a jeho ženy Mariany roz. Jan Ronovský z Únanova
260
1860
N
Karolína dcera Josefa Dubna z Lipnice, okr. Německý  Brod (syn Josefa Dubna z Lipníku a Karolíny roz. Svobodová ze Světlé?) a Marie Anny roz. Tomáš Dvořák z Únanova
č. m. dle MZA:
14 753
farnost:
Únanov
okres:
Znojmo

292
1758
O
Večeřa Ondřej, vdovec, pasák z Mikulovic a Kateřina, leg. dcera + Ondřeje Messa z Krasonic