MAŠOVICE


    Jinak též Gross - Maispitz, od osobního jména Mach.
   První zmínka o Mašovicích pochází prý z roku 1052 a to v listině, kterou Břetislav I. daroval některé statky na Moravě Staroboleslavské kapitule. Ovšem je možné, že se toto vztahuje k obci Mackovice.  S určitostí se k Mašovicím váže listina z roku 1220, v níž daroval znojmský kastelán kostelu sv. Markéty v Příměticích část lesa v Mašovicích. Tuto listinu pak ještě téhož roku potvdil olomoucký biskup Robert. Kdy se staly Mašovice majetkem křižovníků s červenou hvězdou, nevíme, ale již roku 1252, kdy markrabí Přemysl Otakar potvzuje proboštví křižovníků na Hradišti sv. Hyppolita výsady a zároveň statky, jsou zde již Mašovice uvedeny.  Patřila jim však pouze část Mašovic, až o 7 let později je roku 1259 vyměnil probošt Karel s oslavanskými jeptiškami za původně křižovnickou ves Řeznovice.  R. 1498 byli 4 mašovští poddaní bítovskému panství a jeho majiteli Henrychovi z Lichtenburka.
    Jednou z povinností  mašovických bylo až do r. 1658 vozit vodu na Hradiště, zde byla až do té doby o vodu nouze.
   Poblíže Andělského mlýna stávala nevelká osada Mašovičky, kteřá měla po třicetileté válce 6 usedlostí. Roku 1660 koupila vrchnost 4 usedlosti a vystavěla zde ovčín. Časem koupila i zbylé dvě a zřídila zde vrchnostenský dvůr.
    V obci se nachází farní kostel sv. Jana Křtitele.
    Fara se připomíná již roku 1259, farář bydlel na Hradišti. Farnost tvoří: Mašovice, Bezkov (a dále mlýny a myslivny).
    V roce 1680 řádil v obci mor.

oficiální stránky obce


zpět obce
domů