KORYČANY

       
         Historie Koryčan úzce souvisí s historií hradu Cimburku. Koryčany jako ves se poprvé připomínají roku 1321 v majetku Jindřicha z Lipé jako součást stříleckého panství. Když Jindřich směnil Koryčany za hrad Cimburk u Městečka Trnávky s Bernardem z Cimburka, došlo  nejen k vybudování nového sídla, tedy hradu Cimburku, ale před rokem 1349 k založení městečka Koryčan na čtyřiceti lánech. Již roku 1358 však dochází ke změně majitele nového panství. Stal se jím moravský markrabě Jan Jindřich. Koncem 14. stol. se ocitly Koryčany spolu
Koryčany 1900 s hradem Cimburkem v zástavě a to v držení Zikmunda z Letovic a o něco později, roku 1407 v držení Voka ml. z Holštejna, od něhož vyplatil zástavu král Zikmund. Ten však roku 1429 zastavil statek Štěpánovi z Vartnova, který ho držel až do roku 1436. Vladislav II. zapsal r. 1476 hrad Ctiboru Tovačovkému z Cimburka, zatímco král Matyáš zapsal zámek Cimburk, Leskovec a Černíkovice Vilémovi z Perštejna.  V letech 1493-1519 byl v držení rodu z Háje, král Ludvík dal však roku 1520 panství Vilémi a Přemkovi z Víckova, kteří je však roku 1522 postoupili Janu a Mikulášovi Francům z Háje. Avšak roku 1524 zapsal  poslední z nich panství Vílémovi z Víckova.  Ten je nakonec r. 1576 prodal Gabrielu Majlathovi, hreběti a dědičnému pánu země Fogaraš. Tento ke katolictví přestoupivší luterán zemřel roku 1577 a po něm dědila majetek nejdříve jeho žena Anna Bahffy z Dolní Litvy po její smrti roku 1588 jejich dcery Anna a Alina. Anna Majláthová postoupila svůj díl setře Alině. Poručníci statku po Alině provdané Sumyoghy (Suňky) prodali roku 1611 podíl syna z druhého manželství Kašpara Suňka z Jesenice - tedy  zámek Cimburk, tvrz, dvůr a městečko Koryčany, Leskovec, Blišice, Mouchnice, tvrz, dvůr a ves Jestřebice Gabrielu Horeckému z Horky - jejímu synovi z prvního manželství s Janem Horeckým z Horky. Tehdy také pomalu končí  význam hradu Cimburku jako sídla panství, neboť Gabriel přenesl sídlo správy svých statků z Cimburka do Koryčan a v Koryčanech dochází k přestavbě tvrze na zámecké sídlo. Na hradě došlo k posledním stavebním pracem v závěru třicetileté války, kdy se sem před tureckým nebezpečím přechodně usídlila koryčanská vrchnost. Roku 1709 opustil hrad poslední stálý obyvatel a hrad už sloužil jen jako dobrý zdroj stavebního materiálu.
        Jako další majitelé panství se pak vystřídali v letech 1718-1733 Marie Benigna Bertholetti z Barnthefeldu, 1733-1742 Antonín Emrcih Horecký, 1742-1793 Gillnerové, tehdy přešlo dědictvím do rodu Münch-Bellinghausenů, 1848-1851 Salomon Mayer sv. p. Rotschild (koupil za 775.000 zl. a prodal za 450.000 zl.),  1851-1863 Vilém Figdor a Hehřmann Wittgensteinovi, 1863 -1899 rod   hr. Trautmannsdor-Weisenberg, 1899 je kupuje Ludvík Wittgenstein a po jeho smrti v roce 1925 zdědily majetek Marie Salzerová-Wittgensteinová a Hermina Mareschová-Wittgensteinová. Po smrti Hermíny roku 1936 zdědila její podíl sestra Marie. Majitelem velkostatku se stral r. 1938 jejím manžel MUDr. Hanuš Salzer, profesor lékařské fakulty vídeňské university. Jako německý majetek mu byl po r. 1945 statek zkonfiskován.
        Samotný střed Koryčan tvoří čtyřúhelníkové náměstí, z něhož vybíhají 4 ulice. V roce 1611 zde bylo 41 gruntů s právem šenkovním.  Výnos ze šenku a ani řemeslná výroba nestačily k pokrytí nákládů na živobytí, a tak se hlavním zdrojem obživy stalo zemědělství. V době předbělohorské došlo k rozkvětu města, bylo zde 104 živnosti (soukeníci, řezníci, skláři, hrnčíři a výroba pluhů), 3 mlýny, několik jatek, valchovna, lázeň, radnice. Třicetiletá válka ale rozvoj zastavila. Roku 1656 se uvádí je 29 osídlených domů a 114 pustých. Koryčany se za pomoci majitelů panství pomalu dostávaly do městečka orientovaného koncem 18. stol. přece jen více obchodnicky a řemeslnicky než zemědělsky. Koncem 18. stol. je zde skelná huť (práce v ní byly ukonečny 1.5.1907 a výroba přestěhována do Kyjova) a roku 1856 vzniká podnik na výrobu nábytku z ohýbaného dřeva páně Thoneta.
        Kromě zámku patří k významným památkám i původně gotický chrám sv. Vavřince.


oficiální stránky obce
zámek Koryčany   -  stránka webu Hrady věnovaná místní pamětihodnosti, včetně odkazu na hrad Cimburk
Slovácko - Koryčany - stránka webu Slovácko věnovaná městečku

zpět na obce
domů