wz
    Jinak též Komarowitz, Komarowice.
    Komárovice pravděpodobně vznikly až v poslední čtvrtině 18. stol., i když Ladislav Hosák ve svém Historickém místopisu  uvádí, že jsou připomínány již roku 1366 v Zemských deskách brněnských.
    V pol. 19. stol byly ve vsi domy nízké s malými okny, stavěné z kamene nebo z nepálených cihel, se střechou ze slaměných došků. V obci byl jeden  velkostatkový dvůr a myslivna, obojí postavené z kamene a kryté šindelovou střechou.
    Komárovice byly součástí jemnického panství.
    Farností spadá obec pod Domamil, tamtéž byla i přiškolena.
    Roku 1843 žilo v Komárovicích 290 obyvatel, z toho 147 mužů a 143 žen ve 44 domech a 65 domácnostech.  v roce 1880 zde bylo 51 odmů a 286 obyvatel, roku 1930 56 domů a 249 obyvatel. K 31.12.2002 zde mělo trvalý pobyt  115 osob, z toho 54 mužů a 61 žen.


Komárovice - oficiální stránka obce
KOMÁROVICE