wz
KADOLEC
    Jinak též Kadolcze, Kadolez, Kadulczy.
    Po třicetileté válce zůstalo ve vsi z původních 17 domů obydlených pouhých 7. Roku 1749 však již bylo v obci 16 čísel, roku 1790 to bylo již 29 domů s 207 obyvateli, roku 1842 dokonce  49 domů a 343 obyvatel, roku 1890 napočítali v obci 60 domů a 349 obyvatel, roku 1900 žilo v 59 domech 312 obyvatel české národnosti, katolického vyznání mimo 2 obyvatel vyznání židovského. K 31.12.2006 žila v obci  pouhá polovina těchto čísel a to celkem 161 obyvatel, z toho 79 mužů a 82 žen.
    Kadolec byl původně částí osovského panství a připomíná se poprvé r. 1364, avšak tehdy byla ves již rozdělena. Jedna polovina vsi, mimo rychtáře, náležela Jindřichovi z Ronova, jinak Osovského, po něm Janovi z Meziříčí (zápis z roku 1366), druhá polovice Čeňkovi a Zdeňkovi, bratřím z Ronova, a r. 1372 díky Čeňkovi markraběti Janovi, jenž tento díl i s Osovou a Osovou Bitíškou dal lénem Janu st. z Meziříčí, čímž se ves spojila. Odtud zůstal u Osové až do r. 1552, kdy připadl k Novému Ořechovu a spolu s ním r. 1687 ke Křižanovu. R. 1654 zde měla vrchnost ovčírnu.
    Přifařen je do Heřmanova, kam se chodilo do r. 1832 do školy.