HLUBOKÉ

   Vypráví se, že v Hlubokém bývalo mnoho evangelíků, kteží tu v době pronásledování byli schovaní před světem, protože do  osady dlouho nevedly žádné silnice, takže zde byli schováni před světem.
    Již r. 1349 Blud z Kralic se spojil se svým bratrem Vícemilem a jeho majetkem. V Hlubokém sídlil také zvláštní starý zemanský rod, který se psal z Hluboké. R. 1349 Bohuš z Hluboké daroval kostelu v Jinošově 1 lán a svým synovcům Martinovi a Vítoslavovi také 1 lán. Víc o tomto rodě není známo. Páni z Kralic se stali vlastníky celé obce a jednotlivé lány mezi sebou měnili buď koupí nebo darem. R. 1512 se spolčil Zbyněk z Kralic s Vilémem z Pernštjna, jehož syn Jan r. 1527 majtek v Hlubokém prodal Václavovi z Lomnice. Zbytek majtetku v držení Kralických koupil Jan z Žerotína r. 1573. Tím se připojilo k panství náměštskému, s nímž pak sdílelo osud.
    Mezi rodiny, které se držely na domě nejdéle, patřily na přelomu 19. a 20. stol. rodiny: Nekudova, Komárkova, Svobodova, Nekvapilova, Houserova a Řezaninova.
    Z pohrom se uvádí požár roku 1885, kdy vyhořela polovina obce, roku 1904 sucha a roku 1908 krupobití.
    Škola byla založena r. 1896 jako jednotřídní, navštěvovalo ji až 80 žáků.
    Obec farností patří k Jinošovu, kostel v obci není, jen na návsi zvonička.
    Roku 1830 žilo v obci 230 lidí, roku 1870 již 323 a roku 1890 to bylo 332. K 31. 12. 2002 mělo v obci trvalý pobyt 210 občanů, z toho 100 mužů a 110 žen.oficiální stránky obce Hluboké

zpět na obce
domů