CITONICE

        Jinak Edmitz, Chedomicz, Etmitz - od osobního jména Citoň.
       První zmínky o obci jsou z roku 1252, kdy k Hradišti sv. Hypolita náleželo kromě jiných statků i zboží v Citonicích, v roce 1253 pak ještě lán v Citonicích náležel križovníkům s červenou hvězdou. V roce 1287 jsou Citonice uváděny jako královská obec, když král Václav II. potrvdil privilegia královské kaple sv. Kateřiny ve Znojmě a kostelu sv. Michala,  kterému tehdy náležely mimo jiné i dva lány v královské vsi Citonicích. Když v roce 1348 potvrdil privilegia a statky královkému městu Znojmu král Karel IV., byly mezi nimi uvedeny Citonice, které v majetku města zůstaly.
Roku 1780 zde byla zřízena lokalie.
  Citonice 1920      Z památek  je nejvýznamnější barokní jednolodní kostel sv. Jana a Pavla stojící uprostřed vsi. Stavba byla vybudována v letech 1768-1769 a roce 1769 také vysvěcena, v roce 1824 byla přistavěna věž a roku 1870 sakristie. Zařízení kostela tvoří především rokokový oltář, nad nímž je zavěšený obraz patronů kostela, jehož rám nese dvojici letících andělů. Dále se zde nachází torzo bočního oltáře z téže doby s dřevořezbami andílků, klasicicstní kazatelna a kamenná křtitelnice kalichového tvaru, na jejímž víku je sousoší Kristova křtu. Ve věži je zvon z roku 1847, který však byl již roku 1865 ve Znojmě přelit Štěpánem Guggem. Varhany byly koupeny r. 1860 za 580 zl.
        Fara byla zřízena dne 10. dubna 1780 , o jejím zřízení se však jednalo již od roku 1773. Před jejím zřízením spadaly Citonice pod farnost v Olbramovicích.
Na návsi se nachází socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1783 umístěná na podstavci s reliéfy sv. Rodiny, Antonína z Padovy a Karla Boromejského, obklopená čtyřbokým kamanenným zábradlím zdobeným rokaji.
        Hřbitov byl rozšířen v letech 1835, 1861 a 1901, roku 1862 byl úplně opraven.
        Škola v obci byla zřízena již 24. července 1779, školní budova vystavěna až r. 1789 a roku 1828 postavena nová škola a stará budova prodána.

        V roce 2002 žilo o obci 468 osob, roku 1834 žilo v obci 503 osob v 81 domech, roku 1890 483 osob v 99 domech a roku 1900 ve 104 domech 466 osob, národnosti české a vyznání římsko-katolického.

        Obec Citonice je jednou z těch, na které jsem nenašla žádný odkaz, který by je alespoň trochu prezentoval, nebo je to jinak a já to nevím?

zpět na obce
domů