BOJANOVICE

        Jméno obce je odvozeno od osobního jména Bojan. Pověst praví, že osada vlastně stávla původně na jiném místě, asi půl hodiny jihozápadně v místě lesa "Na veským". V jakémsi boji prý byla zničena a boji založena nová. Po boji prý má také jméno.
    Roku 1227 darovla král Přemysl Otakar I. část Bojanovic bítovskému purkrabí Petrovi z Lichtenburka  jako náhradu za výdaje, které měl s opevňováním nově založeného města Jemnice. R. 1314 se připomíná Milota z Bojanovic. R. 1350 Heralt z Bukoviny zapisuje své ženě Zdeňce věnem 180 kop gr. na statcích Mašůvkách, Běhařovicích, Chvalovicích, Našiměřicích a na dvoře v Bojanovicích. Roku 1356 dochází k částečnému spojení s jevišovickým panstvím, neboť bratři Vojslav, Jakub, Filip a Janek z Bojanovic prodali své jmění v Bojanovicích Vilémovi z Kunštátu za 200 hř. gr. A roku 1365 prodává kněz z Bukoviny Archleb dalších 4 a půl lánu Sezemovi z Kunštátu a na Jevišovicích za 30 hř. gr. č. Zřejmě poslední z rodu Bojanovských, Jakub z Bojanovic, zapisuje r. 1371 své ženě Gertrudě věnem 25 hř. gr. č. na Bojanovicích a na zaniklých Němčicích.  Celé  Bojanovice byly spojeny s Jevišovicemi tepve r. 1378, kdy Ludvík z Bukoviny prodal Sezemovi z Jevišovic poplužní dvůr v Bojanovicích. Od té doby jsou součástí jevišovického panství.
      Po třicetileté válce byla obec tak vysídlená, že ten, kdo se ujal pustého domu, byl celý rok bez robot a platů, kdo se ujal lánu, nemusel dokonce robotovat celých 10 let a ani odvádět platy.
        Kaple sv. Jana Nepomuckého na návsi byla postavena r. 1867.
       Škola byla jednotřídní, česká,  r. 1901 jí navštěvovalo 75 žáků, před jejím vystavěním v roce 1899 příslušely Bojanovice do Jevišovic, tam  dodnes patří i poštou a farností. Nicméně samostatná škola zde byla již dříve, v roce 1768 se v obci uvádí Šimon Horký, učitel.
        R. 1875 vyhořelo 17 chalupníků, také v letech 1879 a 1880 obec trpěla požáry. R. 1873 způsobilo krupobití velkou škodu.
       Roku 1834 bylo v obci 45 domů a 274 obyvatel, roku 1890 62 domů a v nich 337 obyvatel, roku 1900 371 obyvatel, všichni Češi a katolického vyznání. K 31.12.2002 žilo v obci 176 občanů, z toho rovná stovka mužů.

Základna Bojanovice - stránka o táboře nedaleko Bojanovic s ceníkem

zpět na obce
domů