BLATNICE

    Jiné názvy obce: Blatnicze, Platnitz, Blattnitz, Blatnitz.
    Malá, téměř zcela česká obec.
    Podle falza z 12. stol daroval kníže Břetislav Blatnici kolem r. 1050 kapitule staroboleslavské. K roku 1466 se objevuje mezi majetkem žďárského kláštera. R. 1498 byla součástí zboží majitele bítovského panství Jindřicha z Lichtenburka. Sirotci po zemřelém Zdeňkovi Bítovském zapsali v r. 1563 Blatnici s jiným zbožím Václavu Hodickému z Hodic. V r. 1648 se však Blatnice již uvádí jako součást panství jaroměřického.
    Zdejší poddaní se v r. 1775 zúčastnili nevolnického povstání, které v červnu a červenci r. 1775 zachvátilo celé jaroměřické pasnství. Stejně tak se podíleli i na vzpouře v r. 1821, která vypukla v části Znojemského kraje. Za účast ve vzpouře byl zatčen místní poddaný Matěj Šabatka.
    Domy ve vsi byly nízké s malými okny, stavěné z kamene nebo z nepálených cihel, na střeše se slaměnými došky. Kromě vrchnostenského dvora byl kvalitněji postaven jeden obytný dům a škola.
    Škola byla v obci zřízena po r. 1804, nová budova jednotřídní školy byla postavena r. 1835. Roku 1912 byla otevřená nová škola, tentokráte již dvojtřídní.
    Obec byla původně přifařena do Lukova, od r. 1784 patří do Jaroměřic nad Rokytnou.
    V obci je socha sv. Jana Nepomuckého z r. 1780 a kaplička uprostřed obce z poč. 19. stol. a kříž z r. 1896. Pomník padlým z první světové války je z roku 1921.
    Roku 1843 žilo v Blatnici 392 obyvatel, z toho 189 mužů a 203 žen v 74 domech a 98 domácnostech.  v r. 1880 měla obec 87 domů a 482 obyvatel vesměs české národnosti, v roce 1921 bylo spočítáno v obci 94 domů a 471 obyvatel, r.  1930 již 102 domů, ale  počet obyvatel poklesl na 462 a v roce 1950 bylo v obci 109 domů a 444 obyvatel. Od r. 1964 byly přechodně součástí Blatnice Ohrazenice. K 31.12.2002 žilo v obci 371 obyvatel, z toho 196 mužů a 175 žen.

zpět na obce
domů